Title: Transport německého obyvatelstva z Teplic-Šanova v letech 1945-1947
Other Titles: Transport of the German population from Teplice-Šanov in the years 1945-1947
Authors: Klečková, Veronika
Advisor: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Jeřábek Martin, PhDr. Dipl. - Pol. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26960
Keywords: odsun němců;transport němců;benešovy dekrety;vysídlení z pohraničí;teplice-šanov;československo;česko-německé vztahy
Keywords in different language: removal of germans;transport of germans;decrees;expulsion from the border;teplice-šanov;czechoslovakia;czech-german relations
Abstract: Předkládaná diplomová práce si klade za cíl provést analýzu vývoje odsunu německého obyvatelstva z Teplic-Šanova v letech 1945-1947. Hlavním cílem práce bylo nalézt odpověď na otázku, jakým způsobem probíhaly jednotlivé fáze odsunu německého obyvatelstva z Teplic-Šanova, co jim předcházelo a co následovalo po jejich skončení. Důraz je kladen na hlubší pochopení a přiblížení problematiky vysidlování německého obyvatelstva na regionální úrovni, zasazené do obecného kontextu dějinných událostí na území okresu Teplice-Šanov v letech 1945-1947.
Abstract in different language: This thesis aims to analyze the development of the transfer of the German population from Teplice-Šanov from 1945 to 1947. The main aim of the thesis was found answers of the questions, How was the transfer of the German population from Teplice-Šanova, what preceded them and what followed after their end. Emphasis is placed on a deeper understanding and approach of the issue of the displacement of the German population at the regional level, set in the general context of historical events in the territory of the Teplice-Šanov district in 1945-1947.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Transport nemeckeho obyvatelstva z Teplic-Sanova v letech 1945-1947.pdfPlný text práce3,45 MBAdobe PDFView/Open
Kleckova - V.pdfPosudek vedoucího práce581,18 kBAdobe PDFView/Open
Kleckova - O.pdfPosudek oponenta práce746,83 kBAdobe PDFView/Open
Kleckova.pdfPrůběh obhajoby práce239,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26960

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.