Title: Vývoj dětské hry ve vybraných plzeňských mateřských školách
Other Titles: Development of children's play in selected Pilsen region's nursery schools
Authors: Pavlíčková, Terezie
Advisor: Podpera Milan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26978
Keywords: hra;hračka;vývoj hry;samostatná hra;paralelní hra;kooperativní hra
Keywords in different language: play;toy;development of play;solitary play;parallel play;cooperative play
Abstract: Bakalářská práce se zabývá vývojem dětské hry ve vybraných plzeňských mateřských školách. Práce se skládá ze tří kapitol, z nichž dvě jsou teoretické a jedna empirická. První kapitola vysvětluje definici a teorii hry, její znaky a dělení her. Zabývá se také vývojem hračky a rolí hračky ve hře. Ve druhé kapitole je popsán vývoj hry od narození do šestého roku věku a význam hry ve vývoji. Třetí kapitola zahrnuje empirickou část, která obsahuje výzkumné šetření kvalitativního charakteru. Výzkum byl realizován prostřednictvím pozorování spontánní dětské hry ve vybraných plzeňských mateřských školách a následným rozhovorem s učitelkami tříd, ve kterých pozorování probíhalo. V této kapitole jsou popsány utvořené závěry.
Abstract in different language: The Bachelor's thesis deals with development of children's play in selected Pilsen region's nursery schools. The thesis is divided into three chapters, two of them are theoretical and one is empirical. The first chapter explains the definition and theory of play, it's characteristics and division of plays. The chapter also deals with development of toy and the role of toy in a play. The second chapter describes development of play since birth to sixth year of age and importance of a play in development. The third chapter includes the empirical part, which contains the research survey. The research was realised by observation of spontaneous children's play in selected nursery schools in Pilsen and by interview with teachers of the classes where was the observation realised. In this chapter there is the describtion of formed conlusions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyvoj detske hry ve vybranych plzenskych materskych skolach.pdfPlný text práce514,21 kBAdobe PDFView/Open
Pavlickova VP181.pdfPosudek vedoucího práce604,77 kBAdobe PDFView/Open
Pavlickova OP172.pdfPosudek oponenta práce942,55 kBAdobe PDFView/Open
Pavlickova O219.pdfPrůběh obhajoby práce351,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26978

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.