Title: České a švédské předškolní vzdělávání, příklad konkrétní spolupráce mezi českou a švédskou mateřskou školou
Other Titles: The Czech and Swedish Preschool Education, an Example of the Czech and Swedish Kindergarten cooperation
Authors: Zichová, Blanka
Advisor: Podpera Milan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26985
Keywords: česká republika;švédsko;preprimární vzdělávání;mateřská škola;spolupráce;rozdíly;inspirace;děti;studijní pobyt
Keywords in different language: czech republic;sweden;pre-primary education;kindergarten;cooperation;differences;inspirations;children;study visit
Abstract: Absolventská práce srovnává preprimární vzdělávání v České republice a ve Švédsku. V jednotlivých kapitolách vyhledává základní rozdíly a shody ve vzdělávání dětí v obou zemích. Popisuje využití spolupráce dvou konkrétních mateřských škol při předávání pedagogických postupů, metod, zkušeností, a způsobů práce. Dále zpracovává využití vzájemných kulturních a národních inspirací do vzdělávacího programu mateřských škol. Závěry v práci jsou získány dlouhodobou výměnou zkušeností a získáváním informací z reálného provozu.
Abstract in different language: The thesis compares pre-primary education in the Czech Republic and in Sweden. It focuses on consensus and fundamental differences in a children's education in both countries. It describes a cooperation between two specific nursery schools and their sharing of educational techniques, methods, experience and manners of workd. Further it describes the usefulness of incorporating mutual cultural and national inspirations into the educational curriculum of nursery schools. The conclusions of the thesis are gained from a long-term exchange of experience and obtaining of information from every day work with the children.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Zichova Blanka-ZCU.pdfPlný text práce771,96 kBAdobe PDFView/Open
Zichova VP180.pdfPosudek vedoucího práce611,46 kBAdobe PDFView/Open
Zichova OP168.pdfPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Zichova O208.pdfPrůběh obhajoby práce335,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26985

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.