Title: Fyzioterapie ramenního kloubu ve vzpěračském sportu
Other Titles: The physiotherapy of the shoulder joint in weightlifting
Authors: Švarcová, Ellen
Advisor: Poková Petra, Mgr.
Referee: Steiniglová Tereza, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27005
Keywords: rameno;vzpírání;rozsah kloubu;vyšetření;rehabilitace
Keywords in different language: shoulder;weightlifting;joint range;diagnosis;rehabilitation
Abstract: Práce se zabývá kineziologií ramenního kloubu a jeho patologií v souvislosti s vykonáváním vzpěračského sportu. Zaměřuje se na souhru anatomických struktur ramenního pletence umožňující efektivní pohyb. Zároveň obsahuje diagnostické metody pro zjištění postižení měkkých tkání kloubu a degenerativních změn v důsledku přetížení. V neposlední řadě práce obsahuje kazuistiku několika atletů a terapeutické nastínění řešení chybného kloubního nastavení ramenního kloubu nejvíce zaměřené na správnou fixaci lopatky na hrudník a protažení měkkých struktur ramenního kloubu.
Abstract in different language: The thesis deals with the kinesiology of the shoulder joint and its patology in connection with the practicing of weightlifting. It is focused on the co-ordination of the anatomical structures of the shoulder girdle and its influence on the movement´s effectiveness. It also contains the diagnostical methodes used for the detection of the disabilities and the degenerative changes in soft tissues of the joint. Last but not least the thesis contains the case histories of several athletes and the therapeutic outline of the solution of the incorrect joint setting of the shoulder joint, mostly focused on the right fixing of the soft issues of the shoulder joint.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALKA_FINAL_VERZE.pdfPlný text práce38,5 MBAdobe PDFView/Open
Svarcova - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce242,42 kBAdobe PDFView/Open
Svarcova - posudek vedouci pace.pdfPosudek vedoucího práce188,38 kBAdobe PDFView/Open
Svarcova.pdfPrůběh obhajoby práce458,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27005

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.