Název: Polovodivé pásky a jejich využití v elektrických strojích
Další názvy: Semiconducting tapes and their application in electrical machines
Autoři: Skřivan, Vlastimil
Vedoucí práce/školitel: Kučerová, Eva
Oponent: Pihera, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2701
Klíčová slova: Polovodivá ochrana;pásky;izolace;točivý stroj;Von Roll Isola;vinutí
Klíčová slova v dalším jazyce: Semi-conductive protection;tapes;insulation;rotating machine;Von Roll Isola;winding
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na význam polovodivých pásek. Polovodivé pásky jsou ovinuty na vinutí na výstupu z drážky a slouží k rovnoměrnému rozložení gradientu elektrického pole. V práci je dále popsáno provedení vinutí a izolační systémy točivých strojů. V praktické části je ověřeno rozložení potenciálu na vinutí na výstupu z drážky. Na závěr je provedena rozvaha provedení polovodivých ochran pro optimalizaci rozložení napětí.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on the importance of semi-conductive tapes. The semi-conductive tapes are wrapped on the electrical machines winding at the end of slot and it serves to even distribution of gradient of electrical field. The realization of winding and insulation systems of rotating machines are described in this work. Distribution of potential on windings at the end of slot is verified in practical part. The circumspection of semi-conductive protections for optimization of distribution voltage is performed in the end of this thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
SKRIVAN-dp2012.pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047364_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce331,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047364_oponent.pdfPosudek oponenta práce343,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047364_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce126,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2701

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.