Title: Polovodivé pásky a jejich využití v elektrických strojích
Other Titles: Semiconducting tapes and their application in electrical machines
Authors: Skřivan, Vlastimil
Advisor: Kučerová, Eva
Referee: Pihera, Josef
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2701
Keywords: Polovodivá ochrana;pásky;izolace;točivý stroj;Von Roll Isola;vinutí
Keywords in different language: Semi-conductive protection;tapes;insulation;rotating machine;Von Roll Isola;winding
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na význam polovodivých pásek. Polovodivé pásky jsou ovinuty na vinutí na výstupu z drážky a slouží k rovnoměrnému rozložení gradientu elektrického pole. V práci je dále popsáno provedení vinutí a izolační systémy točivých strojů. V praktické části je ověřeno rozložení potenciálu na vinutí na výstupu z drážky. Na závěr je provedena rozvaha provedení polovodivých ochran pro optimalizaci rozložení napětí.
Abstract in different language: This thesis is focused on the importance of semi-conductive tapes. The semi-conductive tapes are wrapped on the electrical machines winding at the end of slot and it serves to even distribution of gradient of electrical field. The realization of winding and insulation systems of rotating machines are described in this work. Distribution of potential on windings at the end of slot is verified in practical part. The circumspection of semi-conductive protections for optimization of distribution voltage is performed in the end of this thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SKRIVAN-dp2012.pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFView/Open
047364_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce331,59 kBAdobe PDFView/Open
047364_oponent.pdfPosudek oponenta práce343,01 kBAdobe PDFView/Open
047364_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce126,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2701

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.