Title: Přístup fyzioterapie u skolióz v dospělém věku
Other Titles: Physiotherapy as a solution of scoliosis in adults
Authors: Schmidtová, Barbora
Advisor: Stašková Šárka, Mgr.
Referee: Poková Petra, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27021
Keywords: skolióza;fyzioterapie;léčebná tělesná výchova;léčebná rehabilitace
Keywords in different language: scoliosis;physiotherapy;curative physical education;medical rehabilitation
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá skoliózou páteře v dospělém věku. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V části teoretické je popsaná páteř z kineziologického hlediska, skolióza, její klasifikace, různé způsoby vyšetření a možnosti terapie. V praktické části jsou uvedeny tři kazuistiky, které obsahují vstupní a výstupní hodnocení. Výsledky sledování jsou uvedeny v závěrečné části práce. Předem stanovené hypotézy jsou zhodnoceny v kapitole diskuze.
Abstract in different language: This thesis deals with scoliosis in adulthood. It consists of a theoretical and practical part. In the theoretical part the spine is described from a kinesiology standpoint. Scoliosis, its classification, different methods of examination and therapy options are also described. The practical part is made up of three case reports which contain input and output evaluation. The monitored results are presented in the final part of the thesis. Predetermined hypotheses are reviewed in the discussion chapter.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
portal.pdfPlný text práce900,22 kBAdobe PDFView/Open
Schmidtova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce182,63 kBAdobe PDFView/Open
Schmidtova - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce207,69 kBAdobe PDFView/Open
Schmidtova.pdfPrůběh obhajoby práce455,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27021

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.