Title: Popularizace předmětu KEV/+RT
Other Titles: Promotion of KEV/+RT
Authors: Komardin, Jan
Advisor: Janda, Martin
Referee: Pittermann, Martin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2703
Keywords: regulátor;regulace;předmět KEV/+RT;aplikace;program;hra
Keywords in different language: regulator;regulation;subject KEV / RT;application;program;game
Abstract: Účelem této diplomové práce je zpopularizování předmětu Regulační technika především mezi studenty Fakulty elektrotechnické při Západočeské univerzitě v Plzni. Snaží se jednoduchou formou uvést čtenáře do problematiky daného předmětu. Součástí práce je interaktivní aplikace, která má za úkol studentům vysvětlit nenásilnou formou základy nastavování parametrů PI regulátoru ve zpětnovazební smyčce. Je zde zmíněno několik návrhů pro popularizaci a případnou změnu předmětu. Uvedeny jsou i možnosti pro žánr programované hry a zdůvodnění výběru použitého žánru. Aplikaci lze použít i pro simulaci jednoduchého zapojení dle požadovaných parametrů ve zpětnovazebním obvodu. V závěru práce je shrnutí přínosu aplikace pro studenty při nastavování parametrů regulátoru. Zpracovaná data byla získána od studentů předmětu Regulační technika v letním semestru školního roku 2011/2012.
Abstract in different language: Aim of this diploma work is popularize of subject Control Engineering among especially students of Faculty of electrical engineering at University of West Bohemia in Pilsen. It tries to introduce readers to problems of this subject by easy way. Part of this diploma work is a interactive computer application. Purpose of this application is teaching students principles of adjusting PI regulator?s parameters in feed back loop. There are mentioned some possibilities how improve and change this subject. There is a list of game types what can be used for program this game. The program can be used for simulation of easy circuit with required parameters. In the end of this work is summarized of game?s contribution. Used data were got from student of the subject Control Engineering in 2012.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Komardin Jan.pdfPlný text práce2,8 MBAdobe PDFView/Open
Komardin_V.pdfPosudek vedoucího práce541,48 kBAdobe PDFView/Open
Komardin_O.pdfPosudek oponenta práce859,87 kBAdobe PDFView/Open
047366_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce162,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2703

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.