Název: Popularizace předmětu KEV/+RT
Další názvy: Promotion of KEV/+RT
Autoři: Komardin, Jan
Vedoucí práce/školitel: Janda, Martin
Oponent: Pittermann, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2703
Klíčová slova: regulátor;regulace;předmět KEV/+RT;aplikace;program;hra
Klíčová slova v dalším jazyce: regulator;regulation;subject KEV / RT;application;program;game
Abstrakt: Účelem této diplomové práce je zpopularizování předmětu Regulační technika především mezi studenty Fakulty elektrotechnické při Západočeské univerzitě v Plzni. Snaží se jednoduchou formou uvést čtenáře do problematiky daného předmětu. Součástí práce je interaktivní aplikace, která má za úkol studentům vysvětlit nenásilnou formou základy nastavování parametrů PI regulátoru ve zpětnovazební smyčce. Je zde zmíněno několik návrhů pro popularizaci a případnou změnu předmětu. Uvedeny jsou i možnosti pro žánr programované hry a zdůvodnění výběru použitého žánru. Aplikaci lze použít i pro simulaci jednoduchého zapojení dle požadovaných parametrů ve zpětnovazebním obvodu. V závěru práce je shrnutí přínosu aplikace pro studenty při nastavování parametrů regulátoru. Zpracovaná data byla získána od studentů předmětu Regulační technika v letním semestru školního roku 2011/2012.
Abstrakt v dalším jazyce: Aim of this diploma work is popularize of subject Control Engineering among especially students of Faculty of electrical engineering at University of West Bohemia in Pilsen. It tries to introduce readers to problems of this subject by easy way. Part of this diploma work is a interactive computer application. Purpose of this application is teaching students principles of adjusting PI regulator?s parameters in feed back loop. There are mentioned some possibilities how improve and change this subject. There is a list of game types what can be used for program this game. The program can be used for simulation of easy circuit with required parameters. In the end of this work is summarized of game?s contribution. Used data were got from student of the subject Control Engineering in 2012.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KET) / Theses (DTM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Komardin Jan.pdfPlný text práce2,8 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Komardin_V.pdfPosudek vedoucího práce541,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Komardin_O.pdfPosudek oponenta práce859,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047366_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce162,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2703

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.