Název: Vznik a vývoj fotbalu na Rokycansku
Další názvy: The origin and development of football in the district Rokycany
Autoři: Vondrášek, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Zeman Radek, Mgr.
Oponent: Charvát Luboš, Mgr.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27059
Klíčová slova: fotbal;historie;okres rokycany
Klíčová slova v dalším jazyce: football;historie;district rokycany
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá vznikem a vývojem fotbalu na Rokycansku. V teoretická část se zaměřuje na obecný vznik fotbalu. Zabývá se následně také vývojem fotbalu na našem území v rámci České republiky a Československa, dále se zaměřuje na vývoj fotbalu na území Plzeňska a západnách Čech a jeho přesun na území okresu Rokycany. V diplomové práci se nachází historický vývoj a vznik jednotlivých klubů v rámci dnešního okresu Rokycany. Diplomová práce je v praktické části obohacena o informace získané pomocí vedení řízených rozhovorů s funkcionáři a pamětníky jednotlivých klubů.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the formation and development of football in Rokycany. The theoretical part focuses on the general formation of football. It deals with consequently the development of football in our country in the Czech Republic and Czechoslovakia, focusing on the development of football in the Pilsen region and west Bohemia and moving it to the district Rokycany. The thesis is a historic development and the emergence of individual clubs within the district Rokycany. The thesis is the practical part enriched by information obtained through structured interviews with management officials and eyewitnesses individual clubs
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
VondrasekJ.pdfPlný text práce2,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vondrasek - VP.pdfPosudek vedoucího práce123,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vondrasek - OP.pdfPosudek oponenta práce144,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vondrasek.pdfPrůběh obhajoby práce53,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27059

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.