Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKnappová Věra, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorKrajči, David
dc.contributor.refereeKavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-7
dc.date.accessioned2018-01-15T15:01:57Z-
dc.date.available2015-12-8
dc.date.available2018-01-15T15:01:57Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-13
dc.identifier68785
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27075
dc.description.abstractTato diplomová práce sleduje vliv pohybové intervence na rozvoj koordinačních schopností dětí předškolního věku využitím testové baterie Movement Assessment Battery for Children - Second Edition (MABC-2). Teoretická část práce se zabývá charakteristikou předškolního věku - fyzickým i psychickým vývojem dětí, pohybovými schopnostmi a dovednostmi. Praktická část práce je zaměřena na jednotlivá testování pomocí testové baterie MABC-2. Cílová skupina 13 dětí absolvovala vstupní a výstupní testování, mezi kterými probíhala čtyřměsíční pohybová intervence.cs
dc.format85 s. (89 298 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpředškolní věkcs
dc.subjectkoordinační schopnostics
dc.subjecttest mabc-2.cs
dc.titleÚroveň koordinačních schopností sportujících dětí předškolního věku a jejich změna vlivem cílené pohybové intervence.cs
dc.title.alternativeLevel of coordination skills of children doing sports and their change by deliberate exercise intervention.en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis explores the influence of exercise intervention on the development of coordination skills of preschool children using the test battery Movement Assessment Battery for Children - Second Edition (MABC-2). The theoretical part deals with the characteristics of preschool age - physical and mental development of children, movement skills and abilities. The practical part is focused on the individual testing using the test battery MABC-2. Target group of 13 children completed the initial and final testing among which conducted a four-month exercise intervention.en
dc.subject.translatedpreschool ageen
dc.subject.translatedcoordination skillsen
dc.subject.translatedtest mabc-2.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP David Krajci.pdfPlný text práce4,82 MBAdobe PDFView/Open
Krajci D. - VP.pdfPosudek vedoucího práce120,35 kBAdobe PDFView/Open
Krajci D. - OP.pdfPosudek oponenta práce135,68 kBAdobe PDFView/Open
Krajci D..pdfPrůběh obhajoby práce50,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27075

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.