Title: Zařazení variabilních provozů do obsahu tělesné výchovy na středních školách - videoprogram.
Other Titles: Application of the variable operations during PE classes at secondary schoools by using programme of video records
Authors: Antoš, Miloslav
Advisor: Valach Petr, Mgr. Ph.D.
Referee: Šrámková Petra, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27078
Keywords: variabilní provoz;videoprogram;pohybové dovednosti;tělesná výchova
Keywords in different language: variable operations;video programme;movement skills;physical education
Abstract: Diplomová práce se zabývá specifickou didakticko-organizační formou práce, variabilním provozem. Autor zvolil coby formu práce videoprogram, jehož obsahem jsou čtyři konkrétní variabilní provozy. Jedná se o variabilní provozy zaměřené na zdokonalení: - dovedností z oblasti sportovních her - gymnastických dovedností - atletických dovedností - dovedností z oblasti moderních pohybových forem konkrétně aerobiku. Jednotlivé variabilní provozy byly realizovány na středních školách v hodinách školní tělesné výchovy.
Abstract in different language: The diploma thesis is about a specific didactic-organizational form of work: variable operations. The author chose for this purpose a video programme, which contains four specific variables. The chosen variable operations aim to improve: - the skills in sports games - the gymnastic skills - the athletic skills - the skills belonging to the group of modern movement forms, especially aerobics. The variable operations were performed at secondary schools within regular school physical education classes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Bc. Miloslav Antos.pdfPlný text práce7,43 MBAdobe PDFView/Open
Antos - VP.pdfPosudek vedoucího práce127,08 kBAdobe PDFView/Open
Antos - OP.pdfPosudek oponenta práce179,04 kBAdobe PDFView/Open
Antos.pdfPrůběh obhajoby práce55,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27078

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.