Název: Zařazení variabilních provozů do obsahu tělesné výchovy na středních školách - videoprogram.
Další názvy: Application of the variable operations during PE classes at secondary schoools by using programme of video records
Autoři: Antoš, Miloslav
Vedoucí práce/školitel: Valach Petr, Mgr. Ph.D.
Oponent: Šrámková Petra, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27078
Klíčová slova: variabilní provoz;videoprogram;pohybové dovednosti;tělesná výchova
Klíčová slova v dalším jazyce: variable operations;video programme;movement skills;physical education
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá specifickou didakticko-organizační formou práce, variabilním provozem. Autor zvolil coby formu práce videoprogram, jehož obsahem jsou čtyři konkrétní variabilní provozy. Jedná se o variabilní provozy zaměřené na zdokonalení: - dovedností z oblasti sportovních her - gymnastických dovedností - atletických dovedností - dovedností z oblasti moderních pohybových forem konkrétně aerobiku. Jednotlivé variabilní provozy byly realizovány na středních školách v hodinách školní tělesné výchovy.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis is about a specific didactic-organizational form of work: variable operations. The author chose for this purpose a video programme, which contains four specific variables. The chosen variable operations aim to improve: - the skills in sports games - the gymnastic skills - the athletic skills - the skills belonging to the group of modern movement forms, especially aerobics. The variable operations were performed at secondary schools within regular school physical education classes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Bc. Miloslav Antos.pdfPlný text práce7,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Antos - VP.pdfPosudek vedoucího práce127,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Antos - OP.pdfPosudek oponenta práce179,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Antos.pdfPrůběh obhajoby práce55,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27078

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.