Title: Plánování výroby pomocí Advanced Planning Scheduling
Other Titles: Production Planing Using Advanced Planning Scheduling
Authors: Průcha, Jan
Advisor: Hořejší Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Kopeček Pavel, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27111
Keywords: aps;řízení výroby;plánování;kapacity;algoritmy;aplikace
Keywords in different language: aps;production management;planning;capacities;algorithms;applications
Abstract: Cíle této práce jsou analýza současného stavu APS na českém i zahraničním trhu, fungování APS jako systému i jako softwaru a jeho zhodnocení oproti ostatním plánovacím systémům využívaných v podnicích. Další cíle jsou zaznamenání a vysvětlení obecných vstupů a výstupů APS systému a popis vlastního algoritmu zpracovaného k této práci jako praktickou část.
Abstract in different language: Aims of this thesis are the analysis of the current state of APS on Czech and foreign markets, the functioning of APS as a system as well as software and its appreciation compared to other planning systems used in companies. Other aims are to record and explain the general inputs and outputs of the APS system and descibe the algorithm, which was created as a practical part of this thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jan_Prucha_Bakalarska_prace.pdfPlný text práce2,67 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_BP_Prucha.pdfPosudek oponenta práce695,39 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_BP_Prucha.pdfPosudek vedoucího práce556,6 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_BP_Prucha.pdfPrůběh obhajoby práce837,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27111

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.