Název: Řízení a procesní mechanismy malých softwarových projektů
Další názvy: Management and process mechanisms of small software projects
Autoři: Švecová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Brada Přemysl, Doc. Ing. MSc. Ph.D.
Oponent: Valdman Jan, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27128
Klíčová slova: projektové řízení;proces;space traffic;analýza projektů;analýza procesů;projekt
Klíčová slova v dalším jazyce: project management;process;space traffic;analysis of project;analysis of process;project
Abstrakt: Práce se zabývá řízením projektu Space Traffic od jeho přebrání po jeho předání dalším vedoucím. Hlavní myšlenkou projektu Space Traffic je propagovat Katedru informatiky a výpočetní techniky Západočeské Univerzity v Plzni na středních školách a zároveň studenty středních škol učit zábavnou formou programovat. Student vysoké školy v roli vedoucího projektu si prací na projektu ověří a prohloubí své schopnosti projektového řízení v praxi. Hlavním úkolem této práce bylo vymyslet proces kontroly vývoje projektu, dokumentace a dovést projekt do první funkční podoby. Bylo nutné zavést pravidla, postupy a nástroje, které by sloužily pro ověřování postupu prací, zejména s ohledem na kvalitu jejich mezivýsledků. Dále bylo nutné vytvořit mechanismy pro archivování a předávání znalostí a zkušeností souvisejících s vedením projektu, s cílem zajistit dlouhodobou kvalitu jeho výstupů. Dalším úkolem vedoucího projektu bylo dohlížení na probíhající podprojekty a starání se o jejich úspěšné dokončení. Informace o řízení projektů byly získávány ve firmách K, která si přála být anonymizována, AIMTEC, CCA a Unicorn Systems.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is dedicated to the organisation of the Space Traffic Project; from taking it on to handing it over to the next leader. The main purpose of the project "Space Traffic" is to propagate the Department of Computer Science and Engineering University of West Bohemia into secondary schools and at the same time to teach students of secondary school programming. A university student will lead the project and verify their work within the project, gaining experience in project organization and leadership through work experience. The main of this thesis was to come up with a process to control the development of the project, document it, and create the first functional version of the project. It was vital to implement rules, instructions and tools which would serve to verify the process of work most importantly with a view to the quality of its intermediate results. It was also necessary to create mechanisms for archiving and transferring information and experience related to the leadership of the project with the aim of ensuring the long-term quality of its output. The next task of the leader of the project was to supervise the sub-projects under way, and to ensure their successful completion. Inspiration about the organisation of the project were obtained from the companies K, AIMTEC, CCA and Unicorn Systems.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Svecova_Veronika_2016.pdfPlný text práce2,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A14N0089Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce431,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A14N0089Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce733,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A14N0089Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce210,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27128

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.