Název: Zvýšení bezpečnosti Linuxu
Další názvy: Increase of the Linux security
Autoři: Marek, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Švamberg Michal, Ing.
Oponent: Matějka Luboš, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27130
Klíčová slova: linux;hrozba;grsecurity;nx;ac;pax
Klíčová slova v dalším jazyce: linux;threat;grsecurity;nx;ac;pax
Abstrakt: Diplomová práce Zvýšení bezpečnosti Linuxu je dokument, jehož cílem je seznámení čtenáře s klasifikací bezpečnosti informačních systémů TCSEC, s úrovní bezpečnosti operačních systémů GNU Linux, s mechanismem správy paměti, kterého se týká největší díl zranitelností a na jehož vylepšení je zvýšení bezpečnosti z větší části postaveno, s vybranými zranitelnostmi zapříčiněnými nedokonalostí Linuxu, s hrozbami, které mohou těchto zranitelností zneužít k úmyslnému poškození systému, s vybranými řešeními, které zranitelnosti buďto přímo odstraní nebo alespoň minimalizují rozsah škod, který by mohly způsobit případné hrozby, s analýzou jednotlivých komponent těchto řešení, s jejich dopadem na výkonnost zabezpečovaného systému, se zhodnocením tohoto jejich dopadu a s doporučením pro jejich nasazení pro různá prostředí.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis Increase Linux security is a document, whose aim is introduce the reader with the security classification of information systems TCSEC, with the security level of operating systems GNU Linux, with the memory management mechanism that hosts the largest share of vulnerabilities and on which the increased security is largely built, with selected vulnerabilities caused by Linux's imperfections, with threats that can exploit these vulnerabilities to deliberate damage to the system, with selected solutions that will either eliminate the vulnerabilities directly or at least minimize the extent of damage that could be caused by potential threats, with the analysis of the individual components of these solutions, with their impact on the performance of the secured system, with an assessment of this impact and with recommendations for their deployment for different environments.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
thesis.pdfPlný text práce4,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A14N0104Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce676,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A14N0104Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce921,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A14N0104Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce231,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27130

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.