Title: Plánování pohybu pro modelování a vizualizaci proteinů
Other Titles: Motion planning for protein modeling and visualization
Authors: Byrtus, Ondřej
Advisor: Kolingerová Ivana, Prof. Dr. Ing.
Referee: Maňák Martin, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27145
Keywords: plánování pohybu;hledání cesty;modely proteinů;vizualizace;pravděpodobnostní algoritmy;grafová reprezentace;prostor konfigurací;pravděpodobnostní mapy;náhodné stromy
Keywords in different language: motion planning;pathfinding;protein models;visualization;randomized algorithms;graph representation;c-space;probabilistic roadmaps;random trees
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá problematikou plánování pohybu v prostředí proteinových modelů a algoritmů používajících pro jejich popis grafovou reprezentaci. Hlavním cílem práce bylo na základě dostupné literatury navrhnout a implementovat algoritmus plánování pohybu vhodný pro využití v modelech proteinů. Práce do hloubky popisuje implementovaný algoritmus a vyhodnocuje výsledky testování tohoto algoritmu na reálných datech
Abstract in different language: This master thesis deals with the problem of motion planning in the protein models and the algorithms using for their desciption graph representation. Main goal of the thesis is on the basis of available resources to propose and implement the algorithm of motion planning suitable for the use in protein models. The implemented algorithm is described in detail in the results of its testing on real data are presented.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Byrtus.pdfPlný text práce6,22 MBAdobe PDFView/Open
A15N0002Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce431,66 kBAdobe PDFView/Open
A15N0002Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce982,34 kBAdobe PDFView/Open
A15N0002Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce217,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27145

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.