Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorStejskal Petr, Ing.
dc.contributor.authorZíka, Jakub
dc.contributor.refereeVaněček Petr, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2017-9-12
dc.date.accessioned2018-01-15T15:02:20Z-
dc.date.available2016-9-1
dc.date.available2018-01-15T15:02:20Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-6-28
dc.identifier71490
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27156
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce se zabývá zkoumáním oblastí hardwaru a softwaru, jejichž vlastnosti umožní implementaci aplikace, která zvládne navigaci ve skladových prostorách. Výsledkem práce je aplikační demo, které řeší vytvoření a správu navigačních map. Navigační mapa je reprezentována neorientovaným grafem. Výpočet cesty je realizován Dijkstrovým algoritmem. Navigace řeší problém lokalizace v prostředí na základě předchozí vytvořené mapy. Aplikace také řeší vizualizaci real-time pohybu v navigovaném prostředí.cs
dc.formatvii s., 73 s. (111 957 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectnavigacecs
dc.subjectdijkstrův algoritmuscs
dc.subjecta* algoritmuscs
dc.subjectvnitřní prostorycs
dc.subjecttangocs
dc.subjectarea learningcs
dc.subjectadfcs
dc.subjectrekonstrukce povrchucs
dc.subjectpoissoncs
dc.subjectmeshcs
dc.subjectpoint cloudcs
dc.subjecttrekování pohybucs
dc.subjectunitycs
dc.subjectc#cs
dc.titlePick by Vision navigace ve skladových prostoráchcs
dc.title.alternativePick by Vision navigation in the warehousesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis examines the areas of hardware and software whose features enable the implementation of applications that can handle navigation in warehouses. The result is a demo application that addresses the creation and management of navigation maps. The navigation map is represented by an unoriented graph. The path calculation is implemented by the Dijkstra algorithm. Navigation solves the problem of localization in the environment based on the previously created map. The application also provides the visualization of real-time motion in a navigable environment.en
dc.subject.translatednavigationen
dc.subject.translateddijkstra's algorithmen
dc.subject.translateda* algorithmen
dc.subject.translatedindooren
dc.subject.translatedtangoen
dc.subject.translatedarea learningen
dc.subject.translatedadfen
dc.subject.translatedsurface reconstructionen
dc.subject.translatedpoissonen
dc.subject.translatedmeshen
dc.subject.translatedpoint clouden
dc.subject.translatedmotion trackingen
dc.subject.translatedunityen
dc.subject.translatedc#en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zika_Jakub_diplomova_prace_2017.pdfPlný text práce10,84 MBAdobe PDFView/Open
A15N0087Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce755,8 kBAdobe PDFView/Open
A15N0087Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce398,12 kBAdobe PDFView/Open
A15N0087Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce206,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27156

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.