Title: Právo na secesi - příklad Baskicka
Other Titles: The right to secession - the case of the Basque Country
Authors: Hejleková, Magdaléna
Advisor: Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D.
Referee: Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27177
Keywords: baskicko;secese;teorie národního sebeurčení;baskický nacionalismus.
Keywords in different language: basque country;secession;theory of national self-determination;basque nationalism.
Abstract: Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zanalyzovat baskický region a jeho práva na sebeurčení na základě vybrané teorie secese. V této práci bylo věnováno analýze secese a teoretickým přístupům, následně byla provedena analýza Baskicka skrze historii až po současnost. Na základě této analýzy bylo možné zjistit, že se území značně liší od zbytku státu. Díky rozboru bylo zjištěno, jaký teoretický přístup je možný aplikovat na baskický případ, skrze který byla příležitost definovat, zda region právo na secesi má či nikoliv.
Abstract in different language: Main target of this bachelor thesis was to analyze the Basque region and its right to self-determination based on the selected theories of secession. In this work we have been devoted to the analysis of theoretical approaches secession and subsequently analysis was carried out thought from the Basque history to the present. On this analysis, it was possible to determine that area differs significantly from the rest of the state. Thanks analysis was revealed what kind of theoretical approach can be applied to the Basque case, through which the opportunity to define whether the region has the right to secession or not.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace; Hejlekova.pdfPlný text práce901,97 kBAdobe PDFView/Open
Hejlekova-bp-MVBAS.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Hejlekova-bp-mvbas.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Hejlekova.pdfPrůběh obhajoby práce364,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27177

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.