Název: Vývoj a rozvoj obnovitelných zdrojů energie ve světě
Další názvy: Evolution and development of renewable energy sources in the world
Autoři: Brašna, Václav
Vedoucí práce/školitel: Bělík, Milan
Oponent: Raková, Lenka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2720
Klíčová slova: obnovitelné zdroje energie;sluneční energie;větrná energie;geotermální energie;vodní energie;energie moře;biomasa
Klíčová slova v dalším jazyce: renewable energy;solar energy;wind energy;geothermal energy;hydropower;ocean energy;biomass
Abstrakt: Diplomová práce se zaměřuje na obnovitelné zdroje energie využívané po celém světě. Jsou zde nastíněny základní principy výroby elektrické energie pomocí těchto zdrojů. Dále jsou v této práci analyzovány přírodní podmínky dávající příležitost k výrobě elektrické energie. Jsou zde popsána základní technická zařízení v elektrárnách. V závěrečné části se práce zaměřuje na vývoj výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů v různých oblastech světa.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis aims at renewable resources of energy that are used worldwide. There are described basic principles of producing electricity by help of these resources. Furthermore, natural conditions are analyzed, that are giving opportunity to produce electricity. Then, basic technical devices in power stations are described. The final part deals with development of producing electricity from renewable resources in different areas of the world.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vaclav Brasna - Diplomova prace.pdfPlný text práce4,87 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047384_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce314,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brasna_O.pdfPosudek oponenta práce533,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047384_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce118,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2720

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.