Title: Vývoj a rozvoj obnovitelných zdrojů energie ve světě
Other Titles: Evolution and development of renewable energy sources in the world
Authors: Brašna, Václav
Advisor: Bělík, Milan
Referee: Raková, Lenka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2720
Keywords: obnovitelné zdroje energie;sluneční energie;větrná energie;geotermální energie;vodní energie;energie moře;biomasa
Keywords in different language: renewable energy;solar energy;wind energy;geothermal energy;hydropower;ocean energy;biomass
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na obnovitelné zdroje energie využívané po celém světě. Jsou zde nastíněny základní principy výroby elektrické energie pomocí těchto zdrojů. Dále jsou v této práci analyzovány přírodní podmínky dávající příležitost k výrobě elektrické energie. Jsou zde popsána základní technická zařízení v elektrárnách. V závěrečné části se práce zaměřuje na vývoj výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů v různých oblastech světa.
Abstract in different language: The diploma thesis aims at renewable resources of energy that are used worldwide. There are described basic principles of producing electricity by help of these resources. Furthermore, natural conditions are analyzed, that are giving opportunity to produce electricity. Then, basic technical devices in power stations are described. The final part deals with development of producing electricity from renewable resources in different areas of the world.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vaclav Brasna - Diplomova prace.pdfPlný text práce4,87 MBAdobe PDFView/Open
047384_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce314,09 kBAdobe PDFView/Open
Brasna_O.pdfPosudek oponenta práce533,52 kBAdobe PDFView/Open
047384_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce118,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2720

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.