Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTupa, Jiří
dc.contributor.authorHalasová, Lucie
dc.contributor.refereeŘeřicha, Tomáš
dc.date.accepted2012-06-04
dc.date.accessioned2013-06-19T06:29:23Z
dc.date.available2011-10-17cs
dc.date.available2013-06-19T06:29:23Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-11
dc.identifier47386
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2722
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce je zaměřena na zlepšování procesů v elektrotechnickém podniku, který se zabývá systémy pro elektroenergetiku. Jsou zde popsány základní nástroje pro zlepšování procesů. Druhá část práce se zabývá případovou studií, která je zaměřena na získání certifikátu dle ISO EN ČSN 9001:2008. V poslední části je doporučení pro praxi a závěr.cs
dc.format1s. (405 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectprocescs
dc.subjectprocesní řízenícs
dc.subjectmetodikacs
dc.subjectměření výkonnostics
dc.subjectpřípadová studiecs
dc.titleZlepšování procesů v elektrotechnickém podnikucs
dc.title.alternativeProcess Improvement in Electrical Engineering Companyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra technologií a měřenícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis is focused on process improvement in the electrical business, which deals with systems for electricity. It describes the basic tools for process improvement. The second part of this work deals with a case study, which focuses on obtaining a certificate according to ISO ČSN 9001:2008. The last section is a recommendation for practice and conclusion.en
dc.subject.translatedprocessen
dc.subject.translatedprocess managementen
dc.subject.translatedmethodologyen
dc.subject.translatedmeasurement of performanceen
dc.subject.translatedcase studyen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Halasova_Diplomova prace.pdfPlný text práce12,65 MBAdobe PDFView/Open
Halasova_V.pdfPosudek vedoucího práce536,67 kBAdobe PDFView/Open
047386_oponent.pdfPosudek oponenta práce408,45 kBAdobe PDFView/Open
047386_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce147,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2722

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.