Název: Pokusy z anorganické chemie jako doplněk k výuce chemie na gymnáziu
Další názvy: Inorganic chemistry experiments as supplementary material for chemistry classes at the secondary grammar school.
Autoři: Mráčková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Klečka, Milan
Oponent: Štrofová, Jitka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2729
Klíčová slova: chemie;chemická laboratoř;chemický pokus;návod;didaktika;učitel
Klíčová slova v dalším jazyce: chemistry;chemical laboratory;chemical experiment;instructions;didactics;teacher
Abstrakt: Práce má celkem pět kapitol, je tvořena částí teoretickou a prakticky zaměřenou. Úvodní část práce je věnována chemickému oboru. Následuje seznámení se s chemickou laboratoří a základními laboratorními operacemi. Kapitola věnovaná didaktickému úhlu pohledu, porovnání pozice pedagoga chemie v současné době a dříve, zamyšlení se nad možnostmi zařazování chemických pokusů z různých hledisek a kritérií. Poslední část je tvořena konkrétními návody pro laboratorní práce. Tato praktická část vychází z vyzkoušených a ověřených experimentů provedených se studenty v chemické laboratoři Střední školy zemědělské Přerov.
Abstrakt v dalším jazyce: My diploma thesis consists of five chapters. It has theoretical and practical part. The first chapter deals with a chemistry field. The next part introduces chemical laboratory and basic laboratory operations. The third chapter shows the didactic point of view, compares the role of a chemistry teacher in the past and nowadays, reflects on a possibility of using chemical experiments from different points of view and criteria. The last part presents specific instructions for laboratory practices. The practical part is based on experiments carried out with students in the chemical laboratory at Střední škola zemědělská Přerov.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCH)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bc. Martina Mrackova - Diplomova prace.pdfPlný text práce3,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mrackova_Martina_VDP.pdfPosudek vedoucího práce874,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mrackova_Martina_ODP.pdfPosudek oponenta práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mrackova_Martina.pdfPrůběh obhajoby práce388,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2729

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.