Název: Nácvik slohových útvarů publicistického stylu na SŠ
Další názvy: Methodological training for journalistic style figures on secondary schools
Autoři: Němečková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Suda, Zdeněk
Oponent: Vejvodová, Jana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2733
Klíčová slova: stylistika;publicistický funkční styl;útvary publicistického funkčního stylu;vývojové tendence v současné žurnalistice;projekt MF Dnes;středoškolské učebnice českého jazyka;analýza fejetonů - objektivní slohotvorní činitelé;subjektivní slohotvorní činitelé;kompozice;jazykový rozbor
Klíčová slova v dalším jazyce: stylistics;functional style of current affairs;current affairs departments of functional style;trends in contemporary journalism;project MF Dnes;czech language school textbooks;analysis feuilletons - objective factors;subjective factors;composition;language analysis
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá stylistikou, konkrétně publicistickými slohovými útvary a jejich výukou na středních školách a odborných učilištích. Zkoumá současné středoškolské učebnice českého jazyka. Jádrem práce je souborná analýzy fejetonů gymnaziálních studentů. Závěrem je uvedeno několik aktivit, které je možno použít při výuce publicistiky.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma thesis is concerned with stylistics, specifically journalistic stylistic formations and their teaching in secondary schools and vocational schools. It examines the current high school textbooks of Czech language. The core work is a comprehensive analysis feuilletons high school students. Finally, it lists several activities that can be used to teach journalism.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KČJ) / Theses (DCL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce3,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
nemeckova.pdfPosudek vedoucího práce456,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).nemeckova.pdfPosudek oponenta práce327,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).nemeckova.pdfPrůběh obhajoby práce173,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2733

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.