Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSuda, Zdeněk
dc.contributor.authorNěmečková, Martina
dc.contributor.refereeVejvodová, Jana
dc.date.accepted2012-08-29
dc.date.accessioned2013-06-19T06:49:58Z
dc.date.available2008-12-03cs
dc.date.available2013-06-19T06:49:58Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-29
dc.identifier31068
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2733
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá stylistikou, konkrétně publicistickými slohovými útvary a jejich výukou na středních školách a odborných učilištích. Zkoumá současné středoškolské učebnice českého jazyka. Jádrem práce je souborná analýzy fejetonů gymnaziálních studentů. Závěrem je uvedeno několik aktivit, které je možno použít při výuce publicistiky.cs
dc.format82 s. (119 392 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectstylistikacs
dc.subjectpublicistický funkční stylcs
dc.subjectútvary publicistického funkčního stylucs
dc.subjectvývojové tendence v současné žurnalisticecs
dc.subjectprojekt MF Dnescs
dc.subjectstředoškolské učebnice českého jazykacs
dc.subjectanalýza fejetonů - objektivní slohotvorní činitelécs
dc.subjectsubjektivní slohotvorní činitelécs
dc.subjectkompozicecs
dc.subjectjazykový rozborcs
dc.titleNácvik slohových útvarů publicistického stylu na SŠcs
dc.title.alternativeMethodological training for journalistic style figures on secondary schoolsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra českého jazyka a literaturycs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedDiploma thesis is concerned with stylistics, specifically journalistic stylistic formations and their teaching in secondary schools and vocational schools. It examines the current high school textbooks of Czech language. The core work is a comprehensive analysis feuilletons high school students. Finally, it lists several activities that can be used to teach journalism.en
dc.subject.translatedstylisticsen
dc.subject.translatedfunctional style of current affairsen
dc.subject.translatedcurrent affairs departments of functional styleen
dc.subject.translatedtrends in contemporary journalismen
dc.subject.translatedproject MF Dnesen
dc.subject.translatedczech language school textbooksen
dc.subject.translatedanalysis feuilletons - objective factorsen
dc.subject.translatedsubjective factorsen
dc.subject.translatedcompositionen
dc.subject.translatedlanguage analysisen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce3,12 MBAdobe PDFView/Open
nemeckova.pdfPosudek vedoucího práce456,5 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).nemeckova.pdfPosudek oponenta práce327,17 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).nemeckova.pdfPrůběh obhajoby práce173,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2733

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.