Title: Nácvik slohových útvarů publicistického stylu na SŠ
Other Titles: Methodological training for journalistic style figures on secondary schools
Authors: Němečková, Martina
Advisor: Suda, Zdeněk
Referee: Vejvodová, Jana
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2733
Keywords: stylistika;publicistický funkční styl;útvary publicistického funkčního stylu;vývojové tendence v současné žurnalistice;projekt MF Dnes;středoškolské učebnice českého jazyka;analýza fejetonů - objektivní slohotvorní činitelé;subjektivní slohotvorní činitelé;kompozice;jazykový rozbor
Keywords in different language: stylistics;functional style of current affairs;current affairs departments of functional style;trends in contemporary journalism;project MF Dnes;czech language school textbooks;analysis feuilletons - objective factors;subjective factors;composition;language analysis
Abstract: Diplomová práce se zabývá stylistikou, konkrétně publicistickými slohovými útvary a jejich výukou na středních školách a odborných učilištích. Zkoumá současné středoškolské učebnice českého jazyka. Jádrem práce je souborná analýzy fejetonů gymnaziálních studentů. Závěrem je uvedeno několik aktivit, které je možno použít při výuce publicistiky.
Abstract in different language: Diploma thesis is concerned with stylistics, specifically journalistic stylistic formations and their teaching in secondary schools and vocational schools. It examines the current high school textbooks of Czech language. The core work is a comprehensive analysis feuilletons high school students. Finally, it lists several activities that can be used to teach journalism.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce3,12 MBAdobe PDFView/Open
nemeckova.pdfPosudek vedoucího práce456,5 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).nemeckova.pdfPosudek oponenta práce327,17 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).nemeckova.pdfPrůběh obhajoby práce173,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2733

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.