Název: Václav Kotva jako spisovatel
Další názvy: Václav Kotva as writer
Autoři: Quadratová, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Viktora, Viktor
Oponent: Novotný, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2735
Klíčová slova: český spisovatel;herec;básník;ochotnické divadlo v Radnicích;Divadlo Petra Bezruče v Ostravě;Činoherní klub v Praze
Klíčová slova v dalším jazyce: czech writer;actor;poet;Amateur theatre society in Radnice;Petr Bezruč´s theatre in Ostrava;Činoherní club in Prague
Abstrakt: Diplomová práce Václav Kotva jako spisovatel zahrnuje život a literární dílo českého herce a spisovatele Václava Kotvy. Mapuje jeho životní role od narození, přes dětství, studia, práci učitele a končí kronikářskou činností a rolí manžela a rodiče. Všímá si podrobněji jeho slavné herecké kariéry, kdy začínal hrát u Spolku divadelních ochotníků v Radnicích, následně po studiích na DAMU odešel do Divadla Petra Bezruče v Ostravě a poté se přesunul do Činoherního klubu v Praze, neminulo ho ani hostování v Národním divadle a v Divadle Na Fidlovačce. Kromě toho byl obsazován často i ve filmu, kde ztvárnil stovky vedlejších rolí. Dále přibližuje jeho nepříliš známé literární dílo zahrnující poezii, prózu, odborné práce, divadelní hry a korespondenci. Nejde však do podrobností, ale spíše zvyšuje povědomí o této literární činnosti. Vzhledem k tomu, že souhrnná literatura neexistuje, vycházeli jsme při psaní této diplomové práce výhradně z osobního fondu Václava Kotvy, až na výjimky vzešlý zcela z jeho činnosti, který je uložen ve Státním okresním archivu v Rokycanech a v Městském muzeu v Radnicích. Konkrétně z kroniky Spolku divadelních ochotníků, kroniky Divadla Petra Bezruče a Činoherního klubu a z jeho literárního díla. Velkým přínosem práce jsou také četné citace z médií a vzpomínky členů Kotvovy rodiny a přátel.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma work Václav Kotva as an Author comprises the life and work of Václav Kotva, Czech actor and writer. It describes his childhood, studying, working as a teacher and mentions writing of chronicles and his role of a husband and father. The diploma work concerns his famous acting career which started in the Amateur Theatre Society in Radnice. After graduating at the Academy of Performing Arts in Prague (DAMU) he went to Petr Bezruč?s Theatre in Ostrava and later on to Činoherní klub (Drama Club) in Prague. He was also giving guest performances in the National Theatre in Prague. Apart from theatre acting, he often casted in films performing two hundreds of supporting roles. The diploma work also introduces Václav Kotva?s work that involves poetry, fiction, nonfiction literature, theatre plays and correspondence. The work does not analyse his literary work in detail since the goal was to inform about his literary work. Since there is no comprehensive secondary literature, sources of the diploma work derive from Václav Kotva?s personal archive which is stored in the State District Archive in Rokycany and in the Town Museum in Radnice. In particular, the chronicles of Amateur Theatre Society in Radnice, Petr Bezruč?s Theatre and Drama Club in Prague were used along with Václav Kotva?s literary work. Many quotations from media and memories of Kotva?s family and friends contribute to the complex portrait of Václav Kotva in this diploma work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
VACLAV KOTVA JAKO SPISOVATEL.pdfPlný text práce3,66 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
quadratova.pdfPosudek vedoucího práce220,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).quadratova.pdfPosudek oponenta práce228,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).quadratova.pdfPrůběh obhajoby práce157,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2735

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.