Title: Londýn ve viktoriánské próze
Other Titles: London in Victorian Fiction
Authors: Rybárová, Kateřina
Advisor: Potočňáková Magdaléna, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27368
Keywords: dickens;londýn;viktoriánská doba;romány;budovy;instituce;společnost;chudí;děti;zloději
Keywords in different language: dickens;london;victorian era;novels;buildings;institutions;society;the poor;children;thieves
Abstract: Práce pojednává o Londýně za viktoriánské doby a o jeho tehdejší atmosféře. Práce je zaměřena na hlavní problémy vyskytující se v dané epoše se zaměřením na jejich vliv k úrovni životních podmínek. Dále zmiňuje, proč tato problematika byla tak stěžejní pro tvorbu významného autora, Charlese Dickense. Zásadní částí této bakalářské práce je předmět budov a institucí spojených s autorovou kreativitou, díky níž sepsal významná díla devatenáctého století. Teoretický rámec probírající Dickensův život jsem zvolila za nezbytečný v důsledku lepšího porozumění citovaných ukázek z jeho děl. Tyto úryvky dále slouží ke studiu důvodů, proč se autor natolik věnoval upadající úrovni společnosti.
Abstract in different language: The thesis deals with the topic of London in Victorian era and depicts its atmosphere. It means that the work is focused on major problems which then occurred, concentrating on their affecting of living conditions and furthermore why those problems were so important for the great author, Charles Dickens. The crucial part of the thesis is issue of buildings and institutions connected to the author´s creativity upon which he created the significant novels of the nineteenth century. The theoretical framework of Dickens´ life is essential for better understanding of works cited which also served for the study of the reasons why he was so concerned with declining society.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Undergraduate Thesis_Katerina Rybarova_2016.pdfPlný text práce715,19 kBAdobe PDFView/Open
Rybarova pos ved.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Rybarova pos opon.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Rybarova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce731,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27368

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.