Title: Sociolingvistika - sociofonologie: Cockney ve 21. století
Other Titles: Sociolinguistics - sociophonology: Cockney in the 21st century
Authors: Minaříková, Hana
Advisor: Tollet Andrew, Bc. et Mgr. M.Litt.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27384
Keywords: sociolingvistika;sociofonologie;akcent;dialekt;registr;jazyková varieta;cockney;cockney rhyming slang;cockney proměnné;jazykové proměnné
Keywords in different language: sociolinguistics;sociophonology;accent;dialect;register;language variety;cockney;cockney rhyming slang;cockney variables;linguistic variables
Abstract: Cílem této bakalářské práce je provést sociolingvistickou a sociofonologickou studii týkající se používání Cockney a statutu Cockney rhyming slangu v současné době v Londýně. Fonetické proměnné v Cockney, které bere tato bakalářská práce v potaz jsou TH-fronting (nahrazení f, v za , ?), H-dropping (vynechání fonému h v pozici přízvučné slabiky) a glottal stop (nahrazení za t). Status Cockney rhyming slangu je zde zkoumán z hlediska užívání původních výrazů v porovnání s užíváním nových výrazů se souvztažností k věku a pohlaví.
Abstract in different language: The aim of this undergraduate thesis is to undertake a sociolinguistic and sociophonological study on Cockney in use and Cockney rhyming slang status in London at present days. Cockney variables considered in this thesis are TH-fronting (replacement of , ? by f, v), H-dropping (in the stressed syllable position) and glottal stop (replacement of t by ). The status of Cockney rhyming slang is observed here in terms of the use of older expressions in comparison to newer expressions with reference to age and gender.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
UNDERGRADUATE THESIS_MINARIKOVA_H.pdfPlný text práce815,64 kBAdobe PDFView/Open
Minarikova pos ved.pdfPosudek vedoucího práce931,7 kBAdobe PDFView/Open
Minarikova pos opon.pdfPosudek oponenta práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
Minarikova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce490,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27384

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.