Title: Dětství v romantické poezii
Other Titles: Childhood in Romantic Poetry
Authors: Větrovcová, Jana
Advisor: Potočňáková Magdaléna, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27391
Keywords: romantismus;poezie;dítě;dětství;báseň;příroda;nevinnost;společnost;nemluvně;ryzost;kritika
Keywords in different language: romanticism;poetry;child;childhood;poem;nature;innocence;society;infant;purity;criticism
Abstract: Cílem této bakalářské práce je analyzovat postavení dítěte ve společnosti v období pre romantismu do počátku 19. století, tedy do období romantismu, a jeho odraz v poezii. Zabývám se názorem romantických básníků Williama Blakea, Williama Wordswortha a Samuela Taylora Coleridge na dětství, a jaké okolnosti vedly k jejich novým vizím a v co oni sami věřili. V závěru práce se snažím o konfrontaci a porovnání jejich názorů, které společně s jejich současníky vedly k definici vize Romantického dítěte, která v naší společnosti přetrvává až do dnešních dnů
Abstract in different language: The object of this undergraduate thesis is to analyse the position of a child in society during the period from the pre-romantic era, its change during the romantic movement and its reflection in poetry of William Blake, William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge. The main body of this work consists of a detailed study of a selection of these romantic poets works with the aim of exploring their views on childhood and the position children held in the World. The final chapter will comprise of a comparison between the views the discussed poets held on the concept of childhood and will include my comments with regards to the phenomenon of the Romantic Child.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vetrovcova-Bakalarska prace-cerven.pdfPlný text práce704,56 kBAdobe PDFView/Open
Vetrovcova pos Pot ved.pdfPosudek vedoucího práce833,82 kBAdobe PDFView/Open
Vetrovcova pos Vice opon.pdfPosudek oponenta práce858,94 kBAdobe PDFView/Open
Vetrovcova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce411,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27391

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.