Title: Příklady na finanční matematiku
Other Titles: Examples of financial mathematics
Authors: Anselmová, Monika
Advisor: Kohout Václav, RNDr. Ph.D.
Referee: Kašparová Martina, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27393
Keywords: peníze;historie peněz;úročení;daně;krátkodobé cenné papíry.
Keywords in different language: money;history of money;interest;taxes;short-term securities.
Abstract: Bakalářská práce Příklady na finanční matematiku se věnuje především penězům a náležitostmi, které se jich týkají. Bakalářská práce obsahuje dějiny peněz, úročení, daně a krátkodobé cenné papíry. Součástí bakalářské práce jsou webové stránky, na kterých jsou k tématům jednoduché úročení, složené úročení a daně vytvořené kalkulačky, díky kterým je možné si vypočítat nejrůznější hodnoty. Dále se na webových stránkách vyskytuje několik typových příkladů k již zmíněným tématům.
Abstract in different language: Bachelor thesis Examples of financial mathematics is primarily devoted to money and particulars relating to them. Bachelor thesis contains a history of money, interest, taxes and short-term securities. Part of the thesis are websites on which are calculators. These calculators calculate examples for simple interest, compound interest and taxes. Website contains some typical examples.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Anselmova.pdfPlný text práce936,15 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni bakalarske prace Monika Anselmova.pdfPosudek vedoucího práce136,74 kBAdobe PDFView/Open
posudek_anselmova17f.pdfPosudek oponenta práce187,23 kBAdobe PDFView/Open
Anselmova protokol499.pdfPrůběh obhajoby práce344,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27393

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.