Název: Hračka, její výroba a využití v mateřské škole
Další názvy: Toy, Its Production and Use at Nursery school
Autoři: Šimonová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Honzíková Jarmila, Doc. PaedDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27398
Klíčová slova: hračka;výroba hraček;rozvoj sluchu;hra;význam hry;historie hraček;současná hračka
Klíčová slova v dalším jazyce: toy;toy making;game;speech development;preschool education
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá hračkou a možností výroby hraček v prostředí mateřské školy. Nejprve představuje hru jako průvodní činnost související s hračkou. Další části se věnují již hračce samotné, nahlíží na historii a současnost hračky, jejímu významu ve vývoji dítěte a jejímu místu v RPV PV. Praktické činnosti práce jsou již věnovány samotné výrobě hraček s dětmi a pro děti v mateřské škole. Každá výroba hračky a hračka samotná má svůj cíl a rozvíjí konkrétní oblast předškolního vzdělávání. Společným jim zůstává rozvoj sluchové oblasti různým způsobem. Hračky jsou tedy autorkou doporučovány jako cílený rozvoj sluchu a s tím související řeči.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with a toy and the possibility of toy making in the nursery environment. Firstly, it presents a game as an accompanying activity related to a toy. The following parts are dedicated to a toy as such. They inquire into the past and present of a toy, its significance in child's development, and its role in RVP PV (pre-school general education program). Practical activities of the thesis apply to the toy making itself at nursery, either with or for children. Each production of a toy and the toy itself have their own objective and enrich a particular part of preschool education. However, they both acquire the ability to develop hearing in various ways. Thus, toys are recommended by the author as instruments aimed at hearing as well as related speech development.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Michaela_Simonova.pdfPlný text práce2,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek-oponenta-BPprace-simonova.pdfPosudek oponenta práce863,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
simonova.hodnoceni BP.pdfPosudek vedoucího práce30,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Simonova protokol414.pdfPrůběh obhajoby práce328,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27398

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.