Title: Hračka, její výroba a využití v mateřské škole
Other Titles: Toy, Its Production and Use at Nursery school
Authors: Šimonová, Michaela
Advisor: Honzíková Jarmila, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27398
Keywords: hračka;výroba hraček;rozvoj sluchu;hra;význam hry;historie hraček;současná hračka
Keywords in different language: toy;toy making;game;speech development;preschool education
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá hračkou a možností výroby hraček v prostředí mateřské školy. Nejprve představuje hru jako průvodní činnost související s hračkou. Další části se věnují již hračce samotné, nahlíží na historii a současnost hračky, jejímu významu ve vývoji dítěte a jejímu místu v RPV PV. Praktické činnosti práce jsou již věnovány samotné výrobě hraček s dětmi a pro děti v mateřské škole. Každá výroba hračky a hračka samotná má svůj cíl a rozvíjí konkrétní oblast předškolního vzdělávání. Společným jim zůstává rozvoj sluchové oblasti různým způsobem. Hračky jsou tedy autorkou doporučovány jako cílený rozvoj sluchu a s tím související řeči.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with a toy and the possibility of toy making in the nursery environment. Firstly, it presents a game as an accompanying activity related to a toy. The following parts are dedicated to a toy as such. They inquire into the past and present of a toy, its significance in child's development, and its role in RVP PV (pre-school general education program). Practical activities of the thesis apply to the toy making itself at nursery, either with or for children. Each production of a toy and the toy itself have their own objective and enrich a particular part of preschool education. However, they both acquire the ability to develop hearing in various ways. Thus, toys are recommended by the author as instruments aimed at hearing as well as related speech development.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Michaela_Simonova.pdfPlný text práce2,6 MBAdobe PDFView/Open
posudek-oponenta-BPprace-simonova.pdfPosudek oponenta práce863,74 kBAdobe PDFView/Open
simonova.hodnoceni BP.pdfPosudek vedoucího práce30,91 kBAdobe PDFView/Open
Simonova protokol414.pdfPrůběh obhajoby práce328,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27398

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.