Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHonzíková Jarmila, Doc. PaedDr. Ph.D.
dc.contributor.authorKabourková, Tereza
dc.date.accepted2017-6-13
dc.date.accessioned2018-01-15T15:03:21Z-
dc.date.available2016-3-11
dc.date.available2018-01-15T15:03:21Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-3-31
dc.identifier69253
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27402
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřená na možnosti a způsoby využití přírodních materiálů v mateřské škole. Ukazuje na přínos práce s přírodními materiály pro děti předškolního věku, na potřebu vedení dětí k přírodě, vnímání přírodních dějů a jevů, a v neposlední řadě na důležitost její ochrany. Protože jsou přírodní materiály dobře dostupné a finančně nenáročné, je velmi jednoduché využít je ve výchovně - vzdělávacím procesu v mateřské škole. V naší práci předkládáme návrhy výtvarné i pracovní činnosti, které se vztahují k jednotlivým ročním obdobím. Pomocí práce s přírodními materiály se děti učí a vstřebávají informace o jednotlivých přírodninách, což jim dává základ pro další vzdělávání a vývoj. Práce dětí odráží jejich osobnost, představy, fantazii i dovednost. Nápady a návrhy výrobků mohou posloužit jako inspirace nejen pro učitele v mateřských školách, ale i pro rodiče dětí.cs
dc.format53 s. (74 140 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmateřská školacs
dc.subjectpřírodní materiálycs
dc.subjectpracovní činnostics
dc.subjectpředškolní věkcs
dc.subjectdětics
dc.subjectpracovní technikycs
dc.subjectpředškolní vzdělávánícs
dc.subjectochrana přírodycs
dc.subjectvýchovně vzdělávací procescs
dc.titleVyužití přírodních materiálů v mateřské školecs
dc.title.alternativeThe use of natural materials in the kindergartenen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programPředškolní a mimoškolní pedagogikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor essay is targeting possibilities and examples on how to use natural materials in kindergarten (nursery). It points out the benefits of working with natural materials with children from pre-school age, showing the right approach towards nature, perception of natural events and phenomenon and not forgetting the importance of defending our nature. Natural materials are easily accessible and financially not expensive making it easy to use them in educational process in nursery school. In this study we are presenting suggestions of art as well as working activity which are relating towards each single year's season. Children study with help of working with natural materials and are absorbing all information about each product of nature which gives them foundation for next educational steps and development. Children's work reflects their personality, ideas, imagination and skills. Ideas and proposals of products can help as inspiration not only for teachers in nurseries but also for parents.en
dc.subject.translatedmaternity schoolen
dc.subject.translatednatural materialsen
dc.subject.translatedworking activitiesen
dc.subject.translatedpre-school ageen
dc.subject.translatedchildrenen
dc.subject.translatedworking techniquesen
dc.subject.translatedpre-school educationen
dc.subject.translatednature protectionen
dc.subject.translatededucational processen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska-prace-Kabourkova.pdfPlný text práce3,24 MBAdobe PDFView/Open
kabourkova hodnoceni na BP.pdfPosudek vedoucího práce30,57 kBAdobe PDFView/Open
Posudek op Kabourkova.pdfPosudek oponenta práce447,03 kBAdobe PDFView/Open
Kabourkova protokol416.pdfPrůběh obhajoby práce329,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27402

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.