Název: Využití modelovacích a licích hmot v mateřské škole
Další názvy: Application modeling and casting materials in a kindergarten
Autoři: Nováková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Honzíková Jarmila, Doc. PaedDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27403
Klíčová slova: mateřská škola;pracovní výchova;modelovací hmoty;licí hmoty
Klíčová slova v dalším jazyce: kindergarten;working education;modeling materials;casting materials
Abstrakt: Bakalářská práce obsahuje ucelený seznam modelovacích a licích hmot dostupných na českém trhu a využitelných pro práci v mateřské škole. V první kapitole je popsán Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, cíle a úkoly pracovních činností, hygiena a bezpečnost práce v pracovní výchově. Další kapitola popisuje techniku, význam a proces práce s modelovacími hmotami. Práce je dále věnována přehledu modelovacích a licích hmot dostupných na českém trhu a využitelných pro práci v předškolních zařízeních. Další část obsahuje průzkum četnosti využívání jednotlivých hmot ve vybraných mateřských školách v Plzeňském kraji, konkrétní důvody jejich využívání, nejčastější motivaci k práci a další. Nedílnou součástí práce je i soubor námětů pro práci s modelovacími a licími hmotami.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis contain a complete list of modeling and casting materials that are disposable at Czech market and their applicability at work in a kindergarten. The first chapter describes the General educational curriculum for preschool education (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání), the goals and the tasks of the handicraft, the hygiene and the work safety in the handicraft. Further, thesis occupies with the summary of modeling and casting materials that are disposable at Czech market. Next part includes the frequency research of these materials usability in selected kindergartens of Pilsen region, why they are used, the most common motivation of the using, and etc. Final important part of this thesis is a set of themes how to work with the modeling and casting materials.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Petra Novakova_Vyuziti modelovacich a licich hmot v materske skole_2017.pdfPlný text práce9,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
novakova.hodnoceni na BP.docx.pdfPosudek vedoucího práce31,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta BP Novakova 2017.pdfPosudek oponenta práce76,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novakova protokol417.pdfPrůběh obhajoby práce330,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27403

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.