Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHonzíková Jarmila, Doc. PaedDr. Ph.D.
dc.contributor.authorNováková, Petra
dc.date.accepted2017-6-13
dc.date.accessioned2018-01-15T15:03:20Z-
dc.date.available2016-3-11
dc.date.available2018-01-15T15:03:20Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-11
dc.identifier69254
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27403
dc.description.abstractBakalářská práce obsahuje ucelený seznam modelovacích a licích hmot dostupných na českém trhu a využitelných pro práci v mateřské škole. V první kapitole je popsán Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, cíle a úkoly pracovních činností, hygiena a bezpečnost práce v pracovní výchově. Další kapitola popisuje techniku, význam a proces práce s modelovacími hmotami. Práce je dále věnována přehledu modelovacích a licích hmot dostupných na českém trhu a využitelných pro práci v předškolních zařízeních. Další část obsahuje průzkum četnosti využívání jednotlivých hmot ve vybraných mateřských školách v Plzeňském kraji, konkrétní důvody jejich využívání, nejčastější motivaci k práci a další. Nedílnou součástí práce je i soubor námětů pro práci s modelovacími a licími hmotami.cs
dc.format69 s (73 534 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmateřská školacs
dc.subjectpracovní výchovacs
dc.subjectmodelovací hmotycs
dc.subjectlicí hmotycs
dc.titleVyužití modelovacích a licích hmot v mateřské školecs
dc.title.alternativeApplication modeling and casting materials in a kindergartenen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programPředškolní a mimoškolní pedagogikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis contain a complete list of modeling and casting materials that are disposable at Czech market and their applicability at work in a kindergarten. The first chapter describes the General educational curriculum for preschool education (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání), the goals and the tasks of the handicraft, the hygiene and the work safety in the handicraft. Further, thesis occupies with the summary of modeling and casting materials that are disposable at Czech market. Next part includes the frequency research of these materials usability in selected kindergartens of Pilsen region, why they are used, the most common motivation of the using, and etc. Final important part of this thesis is a set of themes how to work with the modeling and casting materials.en
dc.subject.translatedkindergartenen
dc.subject.translatedworking educationen
dc.subject.translatedmodeling materialsen
dc.subject.translatedcasting materialsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Petra Novakova_Vyuziti modelovacich a licich hmot v materske skole_2017.pdfPlný text práce9,32 MBAdobe PDFView/Open
novakova.hodnoceni na BP.docx.pdfPosudek vedoucího práce31,23 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta BP Novakova 2017.pdfPosudek oponenta práce76,19 kBAdobe PDFView/Open
Novakova protokol417.pdfPrůběh obhajoby práce330,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27403

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.