Title: Využití modelovacích a licích hmot v mateřské škole
Other Titles: Application modeling and casting materials in a kindergarten
Authors: Nováková, Petra
Advisor: Honzíková Jarmila, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27403
Keywords: mateřská škola;pracovní výchova;modelovací hmoty;licí hmoty
Keywords in different language: kindergarten;working education;modeling materials;casting materials
Abstract: Bakalářská práce obsahuje ucelený seznam modelovacích a licích hmot dostupných na českém trhu a využitelných pro práci v mateřské škole. V první kapitole je popsán Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, cíle a úkoly pracovních činností, hygiena a bezpečnost práce v pracovní výchově. Další kapitola popisuje techniku, význam a proces práce s modelovacími hmotami. Práce je dále věnována přehledu modelovacích a licích hmot dostupných na českém trhu a využitelných pro práci v předškolních zařízeních. Další část obsahuje průzkum četnosti využívání jednotlivých hmot ve vybraných mateřských školách v Plzeňském kraji, konkrétní důvody jejich využívání, nejčastější motivaci k práci a další. Nedílnou součástí práce je i soubor námětů pro práci s modelovacími a licími hmotami.
Abstract in different language: The thesis contain a complete list of modeling and casting materials that are disposable at Czech market and their applicability at work in a kindergarten. The first chapter describes the General educational curriculum for preschool education (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání), the goals and the tasks of the handicraft, the hygiene and the work safety in the handicraft. Further, thesis occupies with the summary of modeling and casting materials that are disposable at Czech market. Next part includes the frequency research of these materials usability in selected kindergartens of Pilsen region, why they are used, the most common motivation of the using, and etc. Final important part of this thesis is a set of themes how to work with the modeling and casting materials.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Petra Novakova_Vyuziti modelovacich a licich hmot v materske skole_2017.pdfPlný text práce9,32 MBAdobe PDFView/Open
novakova.hodnoceni na BP.docx.pdfPosudek vedoucího práce31,23 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta BP Novakova 2017.pdfPosudek oponenta práce76,19 kBAdobe PDFView/Open
Novakova protokol417.pdfPrůběh obhajoby práce330,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27403

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.