Název: Působnost Nejvyššího kontrolního úřadu
Další názvy: The scope of the Supreme Audit Office
Autoři: Tomanová, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Kopecký Martin, Doc. JUDr. CSc.
Oponent: Malast Jan, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27418
Klíčová slova: nejvyšší kontrolní úřad;působnost;pravomoc;stát;ústava;nezávislost;kontrola
Klíčová slova v dalším jazyce: the supreme audit office;the scope;the power;the state;the constitutional act;the independence;the control
Abstrakt: Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislou kontrolní institucí, která je zakotvena v Ústavě. Práce je rozdělena na několik kapitol, ve kterých jsem se věnovala například historickému vývojim organizační struktuře, hlavním činnostem či návrhu na legislativní změnu.
Abstrakt v dalším jazyce: The Supreme Audit Office is an independent control authority estabilished in the Constitutional Act. The work is divided into several chapters, which I try tu summarize for example - historical development, organizational structure, main activities, independence or proposal for legislatice changes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-TomanovaAndrea.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tomanova - Oponentsky posudek .pdfPosudek oponenta práce142,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci- Tomanova.pdfPosudek vedoucího práce143,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tomanova.pdfPrůběh obhajoby práce345,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27418

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.