Title: Organizace správy územně členěných statutárních měst
Other Titles: Organization of administration in territorially divided statutory cities
Authors: Novotná, Veronika
Advisor: Kopecký Martin, Doc. JUDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27439
Keywords: statutární město;městské obvody;městské části;členěná statutární města;statut
Keywords in different language: statutory cities;municipal districts;city parts;territorially divided statutory cities;statute
Abstract: Diplomová práce se člení na 7 kapitol. Po úvodu následuje kapitola, která pojednává o historii statutárních měst na našem území. Ve třetí kapitole se zabývám členěním obcí a poté charakterizuji pojem statutární město a zabývám se jejich právní úpravou. Čtvrtá kapitola tvoří stěžejní část mé práce a zabývá se organizací správy územně členěných statutárních měst. Pátá kapitola obsahuje komparaci hlavního města Prahy a územně členěného statutárního města Plzně. V šesté kapitole jsem shrnula nedostatky právní úpravy statutárních měst a pokusila se navrhnout jejich řešení. Poslední kapitolou je závěr.
Abstract in different language: The text of my diploma work is divided to seven chapters. After the introduction follows the chapter, that dissertates history of statutory cities in our country. In the third chapter I pursuit the comprehensive zoning in municipalities and after that I issue the concept of statutory city. The fourth chapter represents the focal point of my diploma work and focuses on organization of administration in territorially divided statutory cities.The fifth chapter compares two cities - Prague and Pilsen. In the sixth chapter I sum up the knowledge, what I have gained with writing this diploma work. Last chapter is the conclusion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Organizace spravy uzemne clenenych statutarnich mest (2).pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Novotna.pdfPrůběh obhajoby práce386,21 kBAdobe PDFView/Open
Novotna vedouci.pdfPosudek vedoucího práce851,18 kBAdobe PDFView/Open
Novotna oponent.pdfPosudek oponenta práce891,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27439

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.