Název: Organizace správy územně členěných statutárních měst
Další názvy: Organization of administration in territorially divided statutory cities
Autoři: Novotná, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Kopecký Martin, Doc. JUDr. CSc.
Oponent: Malast Jan, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27440
Klíčová slova: statutární město;městské obvody;městské části;členěná statutární města;statut
Klíčová slova v dalším jazyce: statutory cities;municipal districts;city parts;territorially divided statutory cities;statute
Abstrakt: Diplomová práce se člení na 7 kapitol. Po úvodu následuje kapitola, která pojednává o historii statutárních měst na našem území. Ve třetí kapitole se zabývám členěním obcí a poté charakterizuji pojem statutární město a zabývám se jejich právní úpravou. Čtvrtá kapitola tvoří stěžejní část mé práce a zabývá se organizací správy územně členěných statutárních měst. Pátá kapitola obsahuje komparaci dvou statutárních měst a to Brna a Plzně. Šestá kapitola obsahuje nedostatky právní úpravy a návrhy de lege ferenda. Závěrečnou sedmou kapitolou je závěr.
Abstrakt v dalším jazyce: The text of my diploma work is divided to six chapters. After the introduction follows the chapter, that dissertates history of statutory cities in our country. In the third chapter I pursuit the comprehensive zoning in municipalities and after that I issue the concept of statutory city. The fourth chapter represents the focal point of my diploma work and focuses on organization of administration in territorially divided statutory cities.The fifth chapter compares two statutory cities - Brno and Pilsen. In the sixth chapter I sum up the knowledge, what I have gained with writing this diploma work. Last chapter is the conclusion.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Organizace spravy uzemne clenenych statutarnich mest.pdfPlný text práce737,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novotna-Oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce150,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci- Novotna.pdfPosudek vedoucího práce135,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novotna.pdfPrůběh obhajoby práce329,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27440

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.