Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSuda, Zdeněk
dc.contributor.authorŠtréblová, Jaroslava
dc.contributor.refereeVejvodová, Jana
dc.date.accepted2012-08-29
dc.date.accessioned2013-06-19T06:50:01Z-
dc.date.available2010-12-08cs
dc.date.available2013-06-19T06:50:01Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-06-07
dc.identifier43250
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2745
dc.description.abstractMá práce je specializovaná na výzkum vypravěčských dovedností žáků I. st. ZŠ. V úvodu své práce jsem stanovila hypotézu, že úroveň slovní zásoby, tím pádem i výsledného produktu slohového útvaru vypravování, není dobrá. Vyjadřovací schopnosti žáků se snižují, využívání jazykových prostředků je nedostačující. Výzkum mé práce tuto hypotézu potvrdil. V diplomové práci navrhuji určitá motivační cvičení na rozšíření slovní zásoby, tudíž na její uplatnění v praxi.cs
dc.format60 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectinvencecs
dc.subjectkompozicecs
dc.subjectstylizacecs
dc.subjectvypravovánícs
dc.subjectslohový útvarcs
dc.subjectslovní zásobacs
dc.subjectkonkrétní adjektivacs
dc.subjectkonkrétní substantivacs
dc.subjectosnovacs
dc.subjectkonceptcs
dc.titleRozvíjení vypravěčských dovedností žáků na 1. stupni ZŠcs
dc.title.alternativeDevelopment of narrative skills of elementary school pupils of the first degreeen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra českého jazyka a literaturycs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedMy thesis is specialized in the research of narrative skills of elementary school pupils. At the beginning of my thesis I set out the hypothesis that the level of vocabulary, thus resulting product stylistic narrative unit isn't good. Pupils' communication skills are reduced, the use of language resources is insufficient. Research of my thesis has confirmed this hypothesis. In my thesis I propose a motivation exercises to expend the vocabulary, thus its application in practice.en
dc.subject.translatedinventionen
dc.subject.translatedcompositionen
dc.subject.translatedstylizationen
dc.subject.translatedrecitalen
dc.subject.translatedstylistic formationen
dc.subject.translatedvocabularyen
dc.subject.translatedspecific adjectivesen
dc.subject.translatedconcrete nounsen
dc.subject.translatedschemeen
dc.subject.translateddraften
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Jaroslava Streblova - P060635.pdfPlný text práce301,74 kBAdobe PDFView/Open
streblova.pdfPosudek vedoucího práce431,58 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).streblova.pdfPosudek oponenta práce146,09 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).streblova.pdfPrůběh obhajoby práce169,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2745

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.