Název: Specifické potřeby hyperaktivních žáků na 1. stupni ZŠ
Další názvy: Specific needs of hyperactive primary school pupils
Autoři: Maryšková, Marie
Vedoucí práce/školitel: Nováková, Jaroslava
Oponent: Vejvodová, Jana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2746
Klíčová slova: ADHD;hyperaktivita;1. stupeň základní školy;specifické potřeby;výuka českého jazyka a literatury;Rámcový vzdělávací program;Školní vzdělávací program;individuální vzdělávací plán;LMD
Klíčová slova v dalším jazyce: ADHD;hyperactivity;primary school;specific needs;teaching czech language;individual teching plane;Framework educational programme;School educational programme;MBD
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá syndromem ADHD a jeho kompenzací ve škole a obzvláště při výuce českého jazyka. Teoretická část pojednává o termínech spojených s hyperkinetickou poruchou, jejích projevech, diagnostice a legislativě. Všímá si i zohlednění dětí s ADHD ve vzdělávacích programech a s tím souvisejícím individuálním vzdělávacím plánem. Uvádí i nutnost upravení podmínek ve škole, třídě a při výuce. Důležitou částí je i pojednání o problematice s ohledem na český jazyk a literaturu. Praktická část nabízí 25 aktivních cvičení, která se mohou uplatnit při nauce o vyjmenovaných slovech v hodinách českého jazyka.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with ADHD syndrome and its compensation at school, especially in Czech lessons. The theoretical part concerns with terms connected with hyperkinetic disorder, its symptoms, diagnosis and legislation. This thesis describes the status of children with ADHD in The Framework Education Programme for Elementary Education and in the School Education Programme. It pursues also the individual educational programme. It presents the necessity of adjustment of conditions at school, in the classroom and during the lessons too. A part of this diploma thesis is devoted to methodology of the Czech language. The diploma thesis is dedicated to a theme from the Czech language, which is writing y,ý/ i,í after the ambiguous consonants. The section dealing with the issues of this, with regard to lessons of Czech and literature is very important too. The practical part offers twenty-five active exercises that can be used while teaching writing i/y, ý/ý after the ambiguous consonants (b, l, m, p, s, v, and z) in Czech lesson.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Specificke potreby zaka s ADHD na 1. stupni ZS na PDF.pdfPlný text práce2,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
maryskova.pdfPosudek vedoucího práce39,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).maryskova.pdfPosudek oponenta práce602,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).maryskova.pdfPrůběh obhajoby práce177,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2746

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.