Název: Automatizace magnetizace a měření magnetické indukce BLDC rotoru
Další názvy: Automation of Magnetization and Measurement of the Magnetic Induction of the BLDC rotor
Autoři: Fencl, Martin
Vedoucí práce/školitel: Kropík Petr, Ing. Ph.D.
Oponent: Maršík Jiří, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27544
Klíčová slova: plc;bldc;automatizace;beckhoff;krokový motor
Klíčová slova v dalším jazyce: plc;bldc;automation;beckhoff;step motor
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na automatizaci magnetizace a následné měření magnetické indukce rotoru BLDC motoru.
Abstrakt v dalším jazyce: The master theses pressents the automation of magnetization and measuring the induction of the BLDC rotor. Key words
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_v2.7_konec.pdfPlný text práce5,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070735_oponent.pdfPosudek oponenta práce298,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070735_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce382,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070735_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce238,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27544

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.