Title: Jednofázový soft-startér
Other Titles: One phase soft-starter
Authors: Suchý, Ondřej
Advisor: Molnár Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Michalík Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27548
Keywords: soft-startér;měkký start;rozběh motoru;mikrokontrolér;triak;řízení triaku;by-pass;mplab;asynchronní motor;komutátorový motor;synchronizace;detekce průchodu nulou
Keywords in different language: soft starter;soft start;engine start;microcontroller;triac;triac control;bypass;mplab;asynchronous motor;commutator motor;synchronization;zero pass detection
Abstract: Cílem této bakalářské práce je vytvoření funkčního vzorku jednofázového soft-startéru s možností nastavení maximálního povoleného proudu při rozběhu, nebo času, po který bude rozběh probíhat. Dále s možností ručního nebo automatického spuštění rozběhu.
Abstract in different language: The aim of this bachelor's thesis is to create a functional sample of a single-phase soft starter with the possibility of setting the maximum permitted current at startup or the time that the startup will take place. Furthermore, with manual or automatic start-up.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Suchy_Ondrej_Softstarter.pdfPlný text práce3,51 MBAdobe PDFView/Open
070739_oponent.pdfPosudek oponenta práce423,79 kBAdobe PDFView/Open
070739_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce380,4 kBAdobe PDFView/Open
070739_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce209,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27548

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.