Title: Dryformer - možnosti použití suchých transformátorů
Other Titles: Dryformer - possibility of using dry transformers
Authors: Sekyrka, Tomáš
Advisor: Totzauer Pavel, Ing.
Referee: Trnka Pavel, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27556
Keywords: dryformer;suchý;zalévaný transformátor;vinutí;magnetický obvod;umístění transformátoru
Keywords in different language: dryformer;dry type transformer;encapsulated transformer;winding;magnetic circuit;transformer placing
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na popis obecné funkčnosti transformátoru, dále na popis suchého zalévaného a olejového transformátoru, které jsou používány v energetice. Práce se rovněž věnuje jejich vzájemnému porovnání a určení, který je vhodnější pro instalaci do konkrétního místa a proč.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the description of the general functionality of the transformer, as well as on the description of the dry type encapsulated and oil type transformers, which are used in the energetics. The thesis also deals with their mutual comparison and determination, which type is more suitable for installation in a particular place and the reason why.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_SEKYRKA_2017.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
070753_oponent.pdfPosudek oponenta práce330,88 kBAdobe PDFView/Open
070753_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce278 kBAdobe PDFView/Open
070753_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce218,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27556

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.