Title: Stanovení technických požadavků kladených na elektronkový zesilovač pro kytaru a měření jeho technických parametrů
Other Titles: Determination of guitar tube amplifier technical parameters and his measurement
Authors: Kos, Tomáš
Advisor: Stifter Jiří, Ing. Ph.D.
Referee: Masopust Jiří, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27561
Keywords: kytarový zesilovač;kytarové kombo;elektronkový zesilovač.
Keywords in different language: guitar amplifier;guitar combo;tube amplifier.
Abstract: Tato práce je zaměřena na popis kytarového zesilovače, jeho částí a stanovení parametrů kladených na elektronkový zesilovač. Dále se práce zabývá popisem funkce zrealizovaného zesilovače "Fender Deluxe 57". Podle schématu zrealizovaného zesilovače byly provedeny simulace a následně ověřeny pomocí měření stanovených parametrů. Společně se zrealizovaným zesilovačem byl měřen tranzistorový zesilovač "Fender Frontman 15g". Zrealizovaný zesilovač byl porovnán s podobnými elektronkovými zesilovači.
Abstract in different language: This thesis is focused on description of the guitar amplifier, its parts and the determination of the parameters placed on the tube amplifier. Further, the thesis deals with the description of the function of the realized "Fender Deluxe 57" amplifier. According to the scheme of the realized amplifier, simulations were performed and subsequently verified by measuring the specified parameters. The transistor amplifier of "Fender Frontman 15g" was simultaneously measured with the realised amplifier. The realised amplifier was compared with similar tube amplifiers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_KOS.pdfPlný text práce37,88 MBAdobe PDFView/Open
070763_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce473,33 kBAdobe PDFView/Open
070763_oponent.pdfPosudek oponenta práce500,84 kBAdobe PDFView/Open
070763_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce191,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27561

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.