Title: Velké větrné elektrárny (parky) - nové způsoby přenosu elektrické energie
Other Titles: Large wind power plants (parks) - new ways to transfer electrical energy
Authors: Lang, Marek
Advisor: Noháčová Lucie, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Mertlová Jiřina, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27596
Keywords: větrná elektrárna;větrný park;elektrická energie;onshore;offshore;přenosová soustava;distribuční soustava;elektrizační soustava;power-to-gas;akumulace
Keywords in different language: wind power plant;wind park;electricity;onshore;offshore;transmission system;distribution system;electricity system;power-to-gas;accumulation
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena z počátku na konstrukci větrných elektráren (parků). Poté je řešena jejich nadměrná výroba elektrické energie a s tím spojený problematický přenos, který se musí regulovat tak, aby nedocházelo k narušení bezpečného chodu elektrizační soustavy. Jedním z řešení je použití technologie HVDC. Další variantou je akumulace přebytečné elektrické energie a hlavním představitelem je technologie Power-to-gas. V závěru práce jsou však shrnuty i další akumulační metody, které se od sebe liší účinností, typem akumulačního média, akumulační kapacitou a dalšími vlastnostmi.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis is focused on the beginning of the construction of wind power plants (parks). Afterwards, excessive production of electric energy is solved as well as problematic transmission, which must be regulated so as not to disturb the safe service of the power system. One solution is use HVDC technology. Another option is the accumulation of surplus electricity, of which power-to-gas technology is a best example. At the end of the thesis, other accumulation methods are described, which differ from each other by their efficiency, the type of storage media, the storage capacity and other properties.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lang_Marek-Velke_vetrne_elektrarny_(parky)_nove_zpusoby_prenosu_elektricke_energie.pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFView/Open
070887_oponent.pdfPosudek oponenta práce284,83 kBAdobe PDFView/Open
070887_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce403,63 kBAdobe PDFView/Open
070887_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce213,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27596

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.