Title: Umělecký život pařížské čtvrti Saint-Germain-des-Prés a jeho odraz v literatuře a jazzové hudbě
Other Titles: The artistic life of the quarter Saint-Germain-des-Prés and its reflection in literature and jazz music
Authors: Sladká, Barbora
Advisor: Divišová Lucie, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27612
Keywords: existencialismus;simone de beauvoir;jean-paul sartre;jazz;boris vian;pivnice lipp;café de flore;troglodyti;be-bop
Keywords in different language: existentialisme;simone de beauvoir;jean-paul sartre;jazz;boris vian;brasserie lipp;café de flore;troglodytes;be-bop
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o pařížské čtvrti Saint-Germain-des-Prés a jeho odrazu v literatuře a jazzové hudbě. Ve 20. stoletím se tato čtvrť stala centrem intelektuálů, filosofů, hudebníků, kteří tvořili dějiny na Saint-Germain-des-Prés. V naší bakalářské práci jsou tito intelektuálové prezentováni, stejně jako díla, která napsali, vytvořili. Umělci zde prožívali jakýsi bohémský život, jenž se odrážel do jejich tvorby.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with quator Saint-Germain-des-Prés in Paris and its reflection in literature and jazz music. In the 20th century, this quarter became the center of intellectuals, philosophers, and musicians who made history in Saint-Germain-des-Prés. In our bachelor thesis, these intellectuals are presented as well as the works they have written. The artists were experiencing some sort of bohemian life that was reflected in their work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Saint-Germain-des-Pres.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
Sladka oponent.PDFPosudek oponenta práce959,94 kBAdobe PDFView/Open
Sladka vedouci.PDFPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Sladka obhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce353,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27612

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.