Název: Umělecký život pařížské čtvrti Saint-Germain-des-Prés a jeho odraz v literatuře a jazzové hudbě
Další názvy: The artistic life of the quarter Saint-Germain-des-Prés and its reflection in literature and jazz music
Autoři: Sladká, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Divišová Lucie, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27612
Klíčová slova: existencialismus;simone de beauvoir;jean-paul sartre;jazz;boris vian;pivnice lipp;café de flore;troglodyti;be-bop
Klíčová slova v dalším jazyce: existentialisme;simone de beauvoir;jean-paul sartre;jazz;boris vian;brasserie lipp;café de flore;troglodytes;be-bop
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o pařížské čtvrti Saint-Germain-des-Prés a jeho odrazu v literatuře a jazzové hudbě. Ve 20. stoletím se tato čtvrť stala centrem intelektuálů, filosofů, hudebníků, kteří tvořili dějiny na Saint-Germain-des-Prés. V naší bakalářské práci jsou tito intelektuálové prezentováni, stejně jako díla, která napsali, vytvořili. Umělci zde prožívali jakýsi bohémský život, jenž se odrážel do jejich tvorby.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with quator Saint-Germain-des-Prés in Paris and its reflection in literature and jazz music. In the 20th century, this quarter became the center of intellectuals, philosophers, and musicians who made history in Saint-Germain-des-Prés. In our bachelor thesis, these intellectuals are presented as well as the works they have written. The artists were experiencing some sort of bohemian life that was reflected in their work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Saint-Germain-des-Pres.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sladka oponent.PDFPosudek oponenta práce959,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sladka vedouci.PDFPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sladka obhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce353,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27612

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.