Title: Zásah do osobní svobody člověka se zaměřením na řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí a dalším držení ve zdravotním ústavu
Other Titles: Intervention into idividual freedom focusing Proceedings Pertaining to the Permissibility of Admitting and/or Keeping a Person in a Medical Facility
Authors: Formanová, Martina
Referee: Šíma Alexander, JUDr.
Zahradníková Radka, JUDr. Ing. Ph.D., LL.M.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27637
Keywords: osobní svoboda člověka;zdravotní detence;umístěný;zdravotní ústav;nedobrovolná hospitalizace;ochranné léčení
Keywords in different language: individual freedom;mental health detention (detention in hospital under the mental health act);detained;healthcare facility;involuntary hospitalization;protective treatment
Abstract: Rigorózní práce je zaměřena především na samotné řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí a dalším držení ve zdravotním ústavu s tím, že není opomenut ani stručný historický vývoj tohoto řízení. Práce je obohacena jednotlivými příklady z praxe, které byly řešeny u Okresního soudu v Lounech, zahraniční úpravou na Slovensku, ve Walesu a v Anglii a je poukázáno na jistou podobnost s některými druhy ochranných opatření, která jsou u nás v rámci trestního řízení ukládána.
Abstract in different language: Rigorous thesis is focused primarily on Proceedings Pertaining to the Permissibility of Admitting and/or Keeping a Person in a Medical Facility, also along with mentioning a brief historical evolution of this proceeding. This work is enriched with individual examples from practice. Cases were solved at Okresní soud v Lounech. Moreover it contains foreign legislation of Slovakia, Wales and England with comparison to similarities in our type of protective measures, which are used in our country within criminal proceedings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rigorozni prace- Mgr.M. Formanova.pdfPlný text práce757,66 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta 1 - Formanova.pdfPosudek vedoucího práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta 2 - Formanova.pdfPosudek oponenta práce756,97 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Formanova.pdfPrůběh obhajoby práce320,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27637

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.