Název: Rozložení a dostupnost zdrojů pro výrobu elektrické energie na území Nového Zélandu
Další názvy: Energy Source Location and Availability for Electricity Generation in Area of New Zealand
Autoři: Janda, Zbyněk
Vedoucí práce/školitel: Laurenc, Jiří
Oponent: Vlk, Rostislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2765
Klíčová slova: Nový Zéland;Česká republika;přenosová soustava;obnovitelný zdroje energie;elektrická energie;Jižní ostrov;Severní ostrov;vedení HVDC;napěťová hladina
Klíčová slova v dalším jazyce: New Zealand;Czech republic;transmission system;renewable energy source;electrical energy;South island;North island;transmission HVDC;voltage level
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na rozložení zdrojů elektrické energie na Novém Zélandu, jejich zpracování a následný transport vyrobené energie přes národní elektrizační síť do místa spotřeby. Součástí této práce je také srovnání energetiky Nového Zélandu a České republiky.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented thesis is focused on the distribution of electrical power in New Zealand, processing and subsequent transport of the produced energy through the national electricity network to the point of consumption. This work also compared energy generation of New Zealand and the Czech republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_JANDA_ZBYNEK_E10B0691P.pdfPlný text práce788,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
041096_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce296,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
041096_oponent.pdfPosudek oponenta práce402,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
041096_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce211,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2765

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.