Title: Rozložení a dostupnost zdrojů pro výrobu elektrické energie na území Nového Zélandu
Other Titles: Energy Source Location and Availability for Electricity Generation in Area of New Zealand
Authors: Janda, Zbyněk
Advisor: Laurenc, Jiří
Referee: Vlk, Rostislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2765
Keywords: Nový Zéland;Česká republika;přenosová soustava;obnovitelný zdroje energie;elektrická energie;Jižní ostrov;Severní ostrov;vedení HVDC;napěťová hladina
Keywords in different language: New Zealand;Czech republic;transmission system;renewable energy source;electrical energy;South island;North island;transmission HVDC;voltage level
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na rozložení zdrojů elektrické energie na Novém Zélandu, jejich zpracování a následný transport vyrobené energie přes národní elektrizační síť do místa spotřeby. Součástí této práce je také srovnání energetiky Nového Zélandu a České republiky.
Abstract in different language: The presented thesis is focused on the distribution of electrical power in New Zealand, processing and subsequent transport of the produced energy through the national electricity network to the point of consumption. This work also compared energy generation of New Zealand and the Czech republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_JANDA_ZBYNEK_E10B0691P.pdfPlný text práce788,05 kBAdobe PDFView/Open
041096_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce296,37 kBAdobe PDFView/Open
041096_oponent.pdfPosudek oponenta práce402,55 kBAdobe PDFView/Open
041096_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce211,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2765

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.