Title: Vědeckofantastický film v audiovizuální a filmové výchově
Other Titles: Science fiction film in an audiovisual and a film education
Authors: Krokaveczová, Tereza
Advisor: Mašek Jan, PhDr. Ph.D.
Referee: Vančát Jaroslav, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27651
Keywords: film;sci-fi;audiovizuální výchova;edukace;metodické listy.
Keywords in different language: film;sci-fi;audiovisual education;education;methodological projects.
Abstract: V této bakalářské práci se zabývám vývojem formy vědecko-fantastického filmu. Poukazuji na to, jak se vědecko-fantastický film proměňoval a vyvíjel jak ve formách námětu tak i výroby. Také se zabývám audiovizuální a filmovou výchovou zaměřenou na způsoby stylizace vybraných významných filmových děl od počátku filmového média. Tyto významné filmové ukázky jsem vybrala na základě jejich popularity a uměleckého přínosu. Dále provádím analýzu těchto filmových ukázek pro školní filmovou výchovu.
Abstract in different language: In this undergraduate thesis I deal with form evolution of a science-fiction film. I'm pointing out how science-fiction film was changed and developed in his forms of theme and production. I also deal with audiovisual and film education focused on ways of stylization in the selected significant film works since beginning of a film media. I chose these significant film samples on basement of their popularity and contribution of art. Next I'm analysing these film samples for school film education.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vedeckofantasticky film v audiovizualni a filmove vychove.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Krokaveczova Tereza_vedouci_Masek_2017.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Krokaveczova Tereza_oponent_Vancat_2017.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Krokaveczova Tereza_2017.pdfPrůběh obhajoby práce509,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27651

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.