Title: Analýza výtvarného vyjádření a emocí a jeho hodnocení u 11letých žáků
Other Titles: Analysis of artistic expression and emotion, and his ratings among 11-year-old pupils
Authors: Sefzigová, Barbora
Advisor: Lukavský Jindřich, Mgr. Ph.D.
Referee: Slavík Jan, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27655
Keywords: experimentální učební úloha;emoce;longitudinální výzkum;nefigurativní malba;jedenáctileté děti;analýza výtvarného vyjádření
Keywords in different language: experimental teaching job;emotion;longitudinal research;non-figurative painting;eleven children;artistic expression analysis
Abstract: Předmětem bakalářské práce se stává zopakování experimentální učební úlohy využívané pro longitudinální výzkum výtvarného vyjádření emocí prostřednictvím nefigurativní malby u jedenáctiletých dětí. Cílem práce je zhodnotit kvalitu výtvarného zobrazování žáků a jeho následné porozumění. Výzkum slouží pro pochopení vztahů mezi výtvarnou, vizuální kulturou a procesu učení výtvarné výchovy ve škole.
Abstract in different language: The subject of the thesis becomes a repetition of experimental learning tasks used for longitudinal research of artistic expression of emotions through non-figurative paintings with eleven children. To evaluate the quality of the visual display of the pupils and their subsequent understanding. Research for understanding the relationships between art, culture and visual arts learning in school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barbora_Sefzigova_2017.pdfPlný text práce3,67 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Sefzigova Barbora_vedouci_Lukavsky_2017.pdfPosudek vedoucího práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Sefzigova Barbora_oponent_Slavik_2017.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Sefzigova Barbora_2017.pdfPrůběh obhajoby práce465,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27655

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.