Název: Magnetická měření na otevřených vzorcích
Další názvy: Magnetic measurement on open models
Autoři: Weiss, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Trnka, Pavel
Oponent: Vik, Robert
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2767
Klíčová slova: hysterezní smyčka;permeabilita;koercitivita;remanence;otevřený vzorek;magnetování;indukce
Klíčová slova v dalším jazyce: hysteresis loop;permeability;coercivity;remanence;open sample;magnetization;induction
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na problematiku měření feromagnetických otevřených vzorků. Popisují se zde detailně jednotlivé metody měření, přístroje používané k dané metodě a názorné zapojení. Pro úplnost jsou zde vysvětleny parametry, jež se snažíme těmito měřeními zjistit jak pro stejnosměrné, tak i pro střídavé magnetování.
Abstrakt v dalším jazyce: The present thesis is focused on the measurement of open ferromagnetic samples. Describe here in detail the various methods of measuring devices used for the method and illustrative diagrams. For completeness, here are explained by the parameters that we try to check these measurements for both DC as well as for alternating magnetization.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarka.pdfPlný text práce6,66 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
041855_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce336,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
O_ondrej_weiss.pdfPosudek oponenta práce2,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
041855_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce207,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2767

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.