Title: Dějiny archeologie na území okresu Klatovy
Other Titles: History of archaeology in the district of Klatovy
Authors: Straka, Radek
Advisor: Menšík Petr, PhDr. Ph.D.
Referee: Hložek Josef, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27763
Keywords: hradiště;badatel;dr. hostaš;vlastivědné muzeum v klatovech
Keywords in different language: the fortification;researcher;dr. hostaš;national museum in klatovy
Abstract: Hlavním úkolem bakalářské práce je sepsání uceleného přehledu o situaci a vývoji archeologie na území okresu Klatovy. První část bude zaměřena na badatele, kteří se věnovali této oblasti a na jejich vztah k archeologické teorii a metodologii. Součástí bude i popis vybraných archeologických výzkumů a frekvenci terénních výzkumů. Na závěr budou nastíněny trendy ve vývoji archeologického bádání v analyzovaném regionu. Práce bude obsahovat databázi archeologických výzkumů provedených na území okresu Klatovy.
Abstract in different language: The main task of the bachelor thesis is to compile a comprehensive overview of the situation and development of archeology in the territory of Klatovy. The first part will be aimed at researchers who have dealt with this field and their relationship to archaeological theory and methodology. Part of this will include a description of selected archaeological research and frequency of field research. Finally, trends in the development of archaeological research in the analyzed region will be outlined. The work will include a database of archaeological research carried out in the Klatovy Region.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Radek Straka-Dejiny archeologie na uzemi okreesu Klatovy.pdfPlný text práce2,37 MBAdobe PDFView/Open
Straka - posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce747,7 kBAdobe PDFView/Open
Straka - posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce784,24 kBAdobe PDFView/Open
Straka - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce325,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27763

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.