Title: Hradiště Kněží hora u Katovic v kontextu vývoje v pravěku a raném středověku
Other Titles: Hillfort "Kněží hora" near the Katovice in the context of the development in Prehistory and Early Middle Ages
Authors: Karásková, Anna
Advisor: Menšík Petr, PhDr. Ph.D.
Referee: Král Vlasta, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27772
Keywords: kněží hora;hradiště;povrchový průzkum;raný středověk;pravěk
Keywords in different language: kněží hora;hillfort;surface survey;early middle age;prehistory
Abstract: Bakalářská práce se věnuje hradišti Kněží hora u Katovic v kontextu vývoje v pravěku a raném středověku. Osídlení tohoto území je známo od mezolitu až po laténské období. Poté byla lokalita osídlena v období raného středověku. Součástí práce je databáze keramických artefaktů. Na základě leteckého laserového skenování byl proveden povrchový výzkum zaměřený na interpretaci fortifikačních prvků.
Abstract in different language: The Bachelor's thesis deals with the topic of hillfort "Kněží hora" near Katovice in the context of evolution in Prehistory and Early Middle Ages. Settlement of this site is known since the Mesolithic till the times of La- Téne period. Another settlement is known from the early Middle Ages as well. One part of this study describes the database of ceramic artifacts. Based on the ALS data I have made a surface survey focused on fortifications objects of hillfort "Kněží hora".
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Hradiste Knezi hora u Katovic v kontextu vyvoje v praveku a ranem stredoveku_Karaskova Anna.pdfPlný text práce7,32 MBAdobe PDFView/Open
Karaskova - posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce640,55 kBAdobe PDFView/Open
Karaskova - posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce371,64 kBAdobe PDFView/Open
Karaskova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce303,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27772

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.